Ryhmäkuva puun istutuksesta

28.6.2024 10:19

Minun lähiluontoni -työpajasarjasta yhteinen suunta luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Minun lähiluontoni -työpajasarjassa kehitettiin yhdessä suuntaviivat kuntalaisten, yhdistysten, yritysten ja kaupungin yhteiselle työlle luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Työpajat kokosivat yhteen paikallisia luonnon monimuotoisuudesta kiinnostuneita tai sitä jo nykyisessä toiminnassaan edistäviä asukkaita, yhdistyksiä ja kaupungin työntekijöitä. 

Yhteiskehittämistyössä keskityttiin luontokadon torjumiseen siellä, missä voimme välittömästi vaikuttaa: omassa lähiluonnossa, pihoissa ja rakennetuissa ympäristöissä. Työpajojen tavoitteena oli tiivistää kansalaistoimijoiden ja kunnan yhteistyötä, visioida vaikuttava toimenpidekokonaisuus sekä ideoida toimintaa, johon myös uusien aiheesta kiinnostuneiden ihmisten, yhdistysten ja yritysten olisi helppo lähteä mukaan. Aihevalinnalla haluttiin myös korostaa ja mahdollistaa monenlaisia osallistumisen tapoja: perinteistä yhdistystoimintaa ja kaupungin avoimiin toimintoihin osallistumista, satunnaista yhdessä tekemistä esimerkiksi naapuruston kesken sekä sellaista lumotyötä, joita kukin voi tehdä itsenäisesti, kunhan tekemiseen on tarjolla ideoita ja tietoa.

Minun lähiluontoni -murrosagenda - Kutsu yhteiseen lumotyöhön

Työpajasarjan tuotoksena syntyi Minun lähiluontoni -murrosagenda. Murrosagenda on kuvaus siitä, mitä uusikaupunkilaisen lähiluonnon monimuotoisuuden eteen voitaisiin yhdessä tehdä, ja miten kymmenessä vuodessa voitaisiin synnyttää aito murros toimintatavoissa lähiluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Se on kutsu mukaan yhteiseen luonnon monimuotoisuuden edistämiseen eli lumotyöhön: siinä esitellään tapoja toimia yhdessä ja itsenäisesti oman lähiluonnon eteen, ja se tarjoaa yhteiset suuntaviivat, joihin yhdistysten nykyinenkin luonnon monimuotoisuutta vahvistava toiminta voidaan liittää. Eri tahojen samansuuntaisella tekemisellä voidaan lisätä yhdessä ja erillään tehtävän työn vaikuttavuutta.

Murrosagenda ei ole sitova dokumentti, vaan esimerkki toimenpiteistä, joita juuri uusikaupunkilaiset voivat tehdä torjuaakseen luontokatoa. Se kutsuu kaikenlaiset aiheesta kiinnostuneet yhteen, jotta kaupunkilaisten, yhdistysten, yritysten ja kaupungin yhteistyössä saataisiin vaikuttavaa muutosta aikaiseksi. 

Murrosagendassa on neljä osiota: hyötykasvit, yhteisöviljelmät ja kulttuuri- ja painolastikasvit; monimuotoinen lähiluonto identiteettinä ja valttikorttina; kestävyyskasvatusta tekemällä oppimalla sekä yhteistyötä, neuvoja ja vertaisoppimista. Kukin osio sisältää kolme palasta: vision siitä, minkälainen olisi paras mahdollinen tulevaisuus aiheen osalta; ”murrospolun” eli nousujohteisia ideoita toivotun tulevaisuuden saavuttamiseksi sekä ensimmäiset askeleet polun kulkemiseksi eli valmiiksi ideoituja pienprojekteja.

Murrosagendan toimenpiteenä perustetaan syksyllä 2024 avoin Lumorinki-Facebook-ryhmä, jossa yhteistä ja erillistä lumotyötä päästään kehittämään. Yhdessä tekeminen jatkuu ja muotoutuu edelleen myös syksyllä järjestettävässä keskustelutilaisuudessa ja työpajoissa ideoitujen pienprojektien edistämisenä. Tilaisuuksien ja jo käynnistyneihin lumoprojekteihin osallistumisen ohjeet ja ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. Julkaistu murrosagenda kutsuu kuitenkin jo nyt keskustelemaan. Sen voi vaikkapa tulostaa ja viedä taloyhtiön hallituksen kokoukseen tai ottaa mukaan yhdistyksen kesäretkelle yhdessä tutkittavaksi ja pohtia, mitä ajatuksia se herättää tai mikä omassa toiminnassa jo kenties edistää agendan kuvaamaa murrosta. 

Yhteisen tekemisen organisoimista jatketaan syksyllä 2024 We make transition! -hankkeen tukemana. Kuka vain voi kuitenkin jo nyt ottaa agendan omalla tavallaan ja omista lähtökohdistaan omakseen, ja tulla syksyllä mukaan muotoilemaan yhteistyön jatkoa ja toimintatapoja.