Uudenkaupungin Veden logo pyöreä

6.6.2024 15:23

Kysely Uudenkaupungin alueella toimiville vesihuolto-osuuskunnille/yhtymille

Uudenkaupungin Vesi selvittää sähköpostikyselyllä Uudenkaupungin alueella toimivien vesi- ja viemäriosuuskuntien/yhtymien nykytilannetta sekä tulevaisuuden näkymiä.

Uudenkaupungin Vedellä on tavoitteena kehittää ja edistää kaupungin alueella toimivien vesihuoltolaitosten yhteistyötä ja toimintatapoja. Yhtenä osana tätä tavoitetta on selvittää alueella olevien vesi- ja viemäriosuuskuntien nykyinen tilanne sekä tulevaisuuden näkymät. Tämä tietojen kerääminen on osa laajempaa pyrkimystä varmistaa vesihuoltopalveluiden korkea laatu ja luotettavuus.

Uudenkaupungin Vesi on nyt aloittamassa tietojen kartoituksen koskien vesihuolto-osuuskuntien infrastruktuuria, toimintaa ja palveluita. Vesihuolto-osuuskuntia, joita kartoitus koskee, ovat esimerkiksi vesiyhtymät, jätevesiyhtymät, vesiosuuskunnat, viemäriosuuskunnat, jätevesiosuuskunnat ja saaristovesiosuuskunnat sekä  vesi osakeyhtiöt. 

Kyselyn aikataulu

Sähköpostikysely lähetetään osuuskunnille/yhtymille viikolla 25 ja vastausaikaa on elokuun puoleenväliin asti.

Taustatietoa osuuskunnista

Uudenkaupungin alueelle on vuodesta 1986 alkaen perustettu 46 vesiosuuskuntaa tai – yhtymää. Uudenkaupungin Vesi toimittaa vettä kaikille vesiosuuskunnille. Talousveden jakelun lisäksi on perustettu viemäröinnistä vastaavia osuuskuntia. Kaikki viemäröintiä tarjoavat osuuskunnat toimittavat jätevedet Uudenkaupungin Veden viemäriverkostoon ja Häpönniemen jätevedenpuhdistamolle.

Osuuskunnille ja yhtymille toimitettu vuotuinen vesimäärä on n. 140 000 m³. Osuuskunnat ja yhtymät ovat rakentaneet yli 550 km vesijohto- ja n. 180 km viemärilinjoja 

Tässä työssä kerättäviä tietoja tarvitaan, jotta saadaan lain vaatimat tiedot Nervanderin vesilaitoksen vedenjakelualueesta ja Häpönniemen jätevedenpuhdistamon viemäröintialueesta. Toisaalta tietojen perusteella voidaan miettiä osuuskuntien ja vesihuoltolaitoksen välistä yhteistyötä. 

Selvitys toimii lähtötietona myöhemmin laadittavaa vesihuollon kehittämissuunnitelmaa varten.

Selvityksen toteutus

Selvitystyön toteuttaa Uudenkaupungin Vesi yhteistyössä AFRY Finland Oy:n kanssa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan Uudenkaupungin Veden tietosuoja- ja tietoturvatoimintatapoja eikä tietoja luovuteta muuhun käyttöön. 

Toivomme osuuskunnilta/yhtymiltä aktiivista otetta kyselyyn vastaamisessa.

Uudenkaupungin Vesi

AFRY Finland Oy

Avainsanat