Kaupunginvaltuuston päätöksiä 10.6.2024

13.6.2024 14:23

Kaupunginvaltuuston päätöksiä 10.6.2024

Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 10.6.2024 muun muassa:

 • valita Turun työllisyysalueen lautakunnan jäseneksi kuluvalle valtuustokaudelle Satu Pietilän
 • hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2023
 • merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023 tiedoksi ja pyytää kaupunginhallituksen lausunto arviointikertomuksessa mainituista huomioista ja havainnoista 31.10.2024 mennessä
 • merkitä kaupungin vuoden 2023 henkilöstökertomuksen tiedoksi
 • merkitä kaupunginhallituksen arvion tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2023 tiedoksi
 • merkitä kaupungin sidonnaisuusrekisterissä julkaistut ilmoitukset tiedoksi 
 • myöntää kasvun ja oppimisen palveluille lisämäärärahaa:
  • 65 000 € Pyhämaan ryhmäperhepäiväkodin toiminnan käynnistämiseen 1.8.2024 alkaen
  • 43 000 € lukion kurssien ja S2-opetuksen järjestämiseen kasvaneen oppilasmäärän vuoksi 1.8.2024 alkaen

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja on nyt julkaistu. Kaikkiin kokouksen päätöksiin voi tutustua tarkemmin kaupungin asianhallintajärjestelmässä.