Sinisellä pohjalla teksti "Näin päätimme, kaupunginhallitus 17.6.2024".

24.6.2024 10:21

Kaupunginhallituksen päätöksiä 17.6.2024

Uudenkaupungin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2024 muun muassa:

  • panna valtuuston 10.6.2024 tekemät päätökset täytäntöön 
  • antaa luvan monitoimijatalo Wintterin irtokalusteiden hankinnan toteuttamiseen
  • jatkaa Yardia Oy:n 1 000 000 euron lainan laina-aikaa 1.8.2025 saakka
  • poistaa tulojäämät taseesta hallinto-, talous- ja ICT-palvelujen esityksen mukaisesti
  • hyväksyä maksuosoitusten hyväksyjät ja pankkitilien käyttövaltuudet esitetyn mukaisesti
  • merkitä tiedoksi Uudenkaupungin kaupungin ensimmäisen tietotilinpäätöksen vuodelta 2023. Tietotilinpäätöksen tekemisestä vastaa tietoturva- ja tietosuojaryhmä, ja jatkossa tietotilinpäätös laaditaan vuosittain.
  • hyväksyä taloussuunnitelman suunnittelukehykset vuosille 2025–2027 
  • hyväksyä talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025–2027 laadintaohjeen

Kaupunginhallituksen pöytäkirja on nyt julkaistu. Kaikkiin kokouksen päätöksiin voi tutustua tarkemmin kaupungin asianhallintajärjestelmässä.