Uudenkaupungin #UkiLiikkuu liikuntaohjelma 2025 on valmistunut. Liikunnan kehittämistyö jatkuu liikuntapaikkasuunnitelman laatimisella, jossa osallistetaan kuntalaisia, päättäjiä ja liikuntatoimijoita.

Liikkuminen Uudessakaupungissa tapahtuu eri muodoissaan todella moninaisissa olosuhteissa. Virallisten liikunta- ja urheilupaikkojen lisäksi tärkeitä liikuntaolosuhteita on myös mm. kävely- ja pyöräteiden sekä luonto-, puisto- ja piha-alueiden kaltaiset liikkumisympäristöt. Tämän liikuntapaikkasuunnitelman tavoitteena on jäsentää ja selkiyttää Uudenkaupungin lähivuosien keskeisimpiä toimenpiteitä liikunta- ja urheiluolosuhteiden kehittämiseen ja ylläpitoon liittyen.

Työtä tehdään yhteistyössä monialaisten ohjausryhmän kanssa. Osana suunnitelman laatimista tehdään sähköiset kyselyt kuntalaisille, liikuntatoimintaa järjestäville yhdistyksille, päättäjille sekä liikunta-alalla toimiville yrittäjille. Kyselyiden avulla kartoitetaan, millaisia liikunta- ja ulkoiluolosuhteita Uudessakaupungissa tulisi kehittää seuraavien vuosien aikana.

#UkiLiikkuu liikuntaohjelma 2025 on valmistunut

Uusikaupunkilaisten liikkumisen lisäämiseksi on rakennettu poikkihallinnollisella työotteella liikkumisohjelma. Liikkumisohjelman tarkoituksena on mahdollistaa uusikaupunkilaisille aktiivisempi elämä liikkumisen ja liikunnan avulla, näin luodaan perustaa kaupunkilaisten hyvälle elämälle. Tavoitteena on luoda viihtyisä kaupunki, jossa jokaisella on mahdollisuus harrastaa ja liikkua.