Sauko-Mustakarta-Koivuniemi ranta-asemakaavan muutos

Sauko-Mustakarta-Koivuniemi -lähestymiskartta

Kaavan tunnus

Rk 48304

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 12.5.2016
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.5. - 10.6.2016
  • Kaavaluonnos nähtävillä 18.1. - 19.2.2018
  • Kaavaehdotus nähtävillä 14.5. - 15.6.2020
  • Hyväksyminen 20.9.2021
  • Voimaantulokuulutus 8.6.2023

Kuvaus kaavasta

Ranta-asemakaavan muutos laaditaan Koivuniemen alueelle, jonka koko on n. 6,3 ha. Suunnittelualue sijaitsee Pyhämaassa Kukaisten kylässä, n. 24 km Uudenkaupungin keskustasta luoteeseen. Alueelle osoitetaan kaavassa noin 3,4 ha korttelialuetta rakentamiseen, ja 2,75 ha maa- ja metsätalousalueeksi. Kaavan laatiminen on lähtenyt  liikkeelle kaava-alueen maanomistajan aloitteesta. Kaavan laatijana toimii arkkitehti Thomas Hagström.
Alueen luontoselvityksen on laatinut Sakari Hinneri v. 2013.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset