Saarniston koulu

Saarniston koulu on Santtion, Palomettän, Hiun ja Saarniston alueiden rauhallinen lähikoulu metsäisen luonnon helmassa.

Saarniston koulu sijaitsee Hiun ulkoilureitistön vieressä tarjoten runsaasti mahdollisuuksia luonnossa liikkumiseen ja muihin luontoelämyksiin. Keskustan liikunta- ja kulttuuripalvelut löytyvät kevyen polkupyörämatkan päästä.

Saarnistolaisuuden avainroolissa ovat oppimisympäristöjen turvallisuus sekä kunnioittava, aito ja yksilöllinen lapsen kohtaaminen.

Koulun toimintaa kuvaava lause:
“Opetellaan yhdessä”

Koulu lukuina

Perusopetuksen vuosiluokat: 1 - 6
Oppilaita lukuvuonna 2022 - 2023: 180
Luokkia: 11, joista 4 erityisluokkia