Tällä sivulla

Uudenkaupungin kaupunki järjestää ruokailut kaupungin varhaiskasvatuksen toimipisteissä ja kouluilla. Tavoitteemme on tarjota laadukkaita ja ravitsemuksellisesti täyspainoisia aterioita kaikille asiakkaillemme. Ruokapalvelussa työskentelee päivittäin lähes 30 alan ammattilaista 16 palvelukeittiössä.  

Koulujen, päivähoidon ja henkilöstön lounaiden ja päivällisten pääruoan salaatteineen valmistaa Kaarea Oy. Aamu- ja välipalat, sekä muut ateriapalvelut kaupunki tuottaa itse. Lukion ruokailusta vastaa Novida.

Kaupungin järjestämien ruokapalvelujen perustana pidetään suomalaisia ravitsemussuosituksia. Niillä edistetään ja tuetaan ravitsemuksen ja terveyden myönteistä kehitystä.

Ruokalistat

Päivähoitolasten ja koululaisten ruokailu

Päivähoidossa oleville lapsille tarjotaan aamupala, lounas ja välipala. Vuoropäivähoidossa olevat lapset syövät hoitopäivän pituuden mukaan myös päivällisen ja iltapalan. Peruskoulujen oppilaat ja lukion opiskelijat ovat oikeutettuja maksuttomaan koululounaaseen koulujen toimintapäivinä.

Erityisruokavaliot ja ruokarajoitukset

Erityisruokavaliot, jotka perustuvat asiakkaan terveydellisiin tarpeisiin, valmistetaan yksilöllisesti ruokapalvelun keittiössä. Erityisruokavalioista pyritään poistamaan vain ne raaka-aineet, jotka ovat välttämätöntä poistaa asiakkaan hyvinvoinnin turvaamiseksi. 

Erityisruokavalioiden ilmoittaminen

Erityisruokavalion tarve todennetaan lääkärin tai terveydenhoitajan ilmoituksella tai todistuksella. Erityisruokavaliot ja kasvisruokavaliot tilataan Todistus erityisruokavalion tarpeesta – lomakkeella, jonka terveydenhoitajat täyttävät yhdessä huoltajien/oppilaiden kanssa.

Erityisruokavalion tarve tarkistetaan lapsilta ja nuorilta vähintään vuosittain uuden toimintakauden tai lukuvuoden alussa. Tarkistusta ei tarvita, kun kyseessä on diabetes tai keliakia. Henkilöstöruokailussa erityisruokavalion tarve tarkistetaan, kun tilanteeseen tulee muutos.

Tiedossa olevat poissaolot ja pidemmät sairauspoissaolot tulee ilmoittaa keittiöön, jotta turhilta aterioiden valmistamisilta vältytään. Mikäli asiakas on yli kaksi viikkoa noutamatta erityisruokavaliota ilman ilmoitettua syytä, sen toimittaminen lakkautetaan.