Ranta-asemakaavan muutos Heikkalanpää 2

Heikkalanpää 2 -lähestymiskartta

ILMOITUS RANTA-ASEMAKAAVAN JA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOSTEN VOIMAANTULOSTA

Kaupunginvaltuuston 6.2.2023 hyväksymät seuraavat kaavat tulevat voimaan:

 

Granranta ja Kivi-Lassilan ranta-asemakaava § 3

Vähä-Ytterin ranta-asemakaavan muutos § 4

Heikkalanpään ranta-asemakaavan muutos 2 § 5

 

Uudessakaupungissa 30.3.2023

Kaupunginhallitus

Kaavan tunnus

Rk 49704

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 28.10.2021
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 28.10.-29.11.2021
  • Luonnos nähtävillä 28.10.-29.11.2021
  • Ehdotus nähtävillä 12.5-13.6.2022
  • Hyväksyminen 6.2.2023
  • Voimaantulokuulutus 30.3.2023

Kuvaus kaavasta

Kaavoitettava alue sijaitsee Uudenkaupungin Vohlon saaressa Pitkäluodontien varrella Lautveden vesialueella noin 12 kilometriä Uudenkaupungin keskustasta etelään.
Kaavamuutoksessa muutetaan osa vapaa-ajan asuinrakennuspaikoista vakituisen asunnon rakennuspaikoiksi sekä kasvatetaan rakennuspaikkojen rakennusoikeutta.
Kaavamuutos koskee kiinteistöjä 895-497-1-19, -22, -24, -25, -56 sekä osaa kiinteistöä 895-497-1-39 ja -60.
Kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 5,3 hehtaaria.
Ranta-asemakaavan laadinnasta on vastannut Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy:stä (Turku)

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset