Viheralueet ovat yleisen viihtyvyyden kannalta erittäin tärkeä ja näkyvä osa kaupunkikuvaa. Kaupungin vanhimmat puistot, Vallinmäki ja Rauhanpuisto, ovat peräisin 1800 – luvun puolivälistä. Kaupungin puistojen, leikkialueiden ym. viheralueiden  rakennus-, kunnossapito- ja hoitotoimenpiteistä vastaa kaupungin viherpalvelut.