Puhtauspalvelun toiminnan tarkoituksena on huolehtia kaupungin palvelukeskusten sekä Uudenkaupungin ja Vakka-Suomen Veden toiminnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Asukkaiden arjessa puhtauspalvelun henkilöstö näkyy etenkin kouluissa ja päiväkodeissa.

Puhtauspalveluilla työskentelee reilu 30 alan ammattilaista.

Asiakaslähtöisillä ylläpito- ja perussiivouspalveluilla varmistetaan kohteiden tarkoituksenmukainen puhtaus- ja hygieniataso. Siivous toteutetaan joustavasti, ympäristömyönteisesti ja turvallisesti. Työntekijät vastaavat omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä.

Puhtauspalveluilla noudatetaan vastuullisia periaatteita. Siivouksessa käytetään pääsääntöisesti ympäristömerkittyjä puhdistusaineita ja siivoustekstiilejä. Työväline-, menetelmä- ja ainevalinnoissa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja jätteet lajitellaan ohjeiden mukaisesti.