Kunta vastaa katujen ja teiden nimien ja osoitenumeroiden antamisesta ja osoitejärjestelmän ylläpitämisestä. Uudenkaupungin koko kunnan alueen osoitekarttaa on täydennetty viimeksi vuonna 2022.

Loma-asunnolle kannattaa osoitteen lisäksi hätätapausten varalle määrittää ja tulostaa näkyville karttakoordinaatit Hätäkeskuslaitoksen karttakoordinaattipalvelussa.

Katujen, teiden ja saarten nimet ja osoitteet

Toimiva osoitejärjestelmä on ensisijaisen tärkeä etenkin turvallisuusviranomaisille. Hätäkeskukset tarvitsevat mahdollisimman oikeat osoitetiedot jotta apu voidaan ohjata oikeaan kohteeseen mahdollisimman nopeasti. Kunta vastaa osoitteiden antamisesta ja järjestelmän ylläpitämisestä sekä ylläpitää alueeltaan osoitekarttaa.
Osoite muodostuu osoitenimestä, osoitenumerosta sekä tarvittaessa huoneistotunnisteesta.
Saarissa lähiosoite koostuu saaren nimestä ja talonumerosta.

Asemakaava-alueen osoitteet

Katujen nimet vahvistuvat asemakaavassa. Uusien asemakaava-alueiden tonteille osoitenumerot annetaan jo kaavan perusteella laadittujen tonttijakojen vahvistuttua. Numerot annetaan järjestyksessä tonteittain siten, että tien alusta katsoen oikealle puolelle tulevat parittomat numerot ja vasemmalle parilliset. 

Kaupunki sijoittaa katujen nimikyltit ja vastaa niiden kunnosta. Kiinteistön omistaja laittaa osoitenumeron paikoilleen.

Haja-asutusalueen osoitteet

Haja-asutusalueen uusien teiden nimet annetaan Kaupunkisuunnittelussa tien asukkaiden nimiehdotukset huomioiden. Nimettävän tien varrella olisi oltava vähintään kolme uuden osoitteen saavaa kiinteistöä tai jokin muu painava syy tien nimeämiseksi. Erityisten pitkien teiden sivuhaaroja voidaan myös nimetä omalla nimellä tarpeen mukaan. Annettava uusi nimi ei saa olla vielä käytössä eikä sitä saa voida sekoittaa jo olemassa olevaan tienimeen. Teiden nimeämisessä hyödynnetään ensisijaisesti perinnäistä paikannimistöä.
Tekninen lautakunta hyväksyy uudet teiden nimet.

Haja-asutusalueella osoitenumero perustuu rakennuspaikan etäisyyteen tien alkupisteestä jättämällä metrimäärästä viimeinen numero pois. Tien alusta katsoen oikealle puolelle tulevat parittomat numerot ja vasemmalle parilliset.

Uudelle rakennuspaikalle annetaan osoite rakennusluvan yhteydessä.

Kylttien ylläpito ja uusiminen kuuluvat tien käyttäjille tai yksityisteiden tiekunnille. Kiinteistön omistaja huolehtii osoitenumeron laittamisesta.

Osoitekartta

Kunta ylläpitää alueeltaan osoitekarttaa. Kartalla esitetään muun muassa kadunnimet ja osoitteet sekä saarien nimet. Osoitekartta on käytettävissä myös Uudenkaupungin internetkarttapalvelussa jossa toimii myös esimerkiksi osoitehaku.