Tällä sivulla

Kuntalain mukaan kunta voi sopia sille laissa säädettyjen tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Tältä sivulta löydät Uudenkaupungin muiden kuntien ja kaupunkien kanssa solmimat yhteistoimintasopimukset.

Yhteistyö Varsinais-Suomen työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Uusikaupunki on solminut yhdessä muiden kuntien ja kaupunkien (27), Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston ja Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä.

Turun, Paimion, Sauvon, Uudenkaupungin ja Laitilan työllisyyskokeilun kuntien yhteistyö 

Sopimuksella sovitaan Turun, Uudenkaupungin, Laitilan ja Paimion kaupunkien, sekä Sauvon kunnan välisestä yhteistyöstä työllisyyden kuntakokeiluun liittyen. 

Elintarvikevalvonnan eläinlääkäriyhteistyö 

Uudenkaupungin kaupunki on mukana Liedon, Raision, Turun ja Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden yhteistoiminta-alueella. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Raision, Liedon, Turun ja Uudenkaupungin palveluksessa olevan elintarvikevalvontaa hoitavien eläinlääkärien virkatyö alueella. Toimivalta yhteistoiminta-alueella vähentää haavoittuvuutta ja mahdollistaa tehtävän keskeytyksettömän hoidon loma-aikoina ja poissaolotilanteissa. 

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta

Vehmaan kunta järjestää maaseutuhallintopalvelut Uudenkaupungin, Kustavin, Laitilan, Pyhärannan, Taivassalon, ja Vehmaan alueella.

Uudenkaupungin ja Laitilan jäteveden viemäröintipalvelutuotanto 

Vakka-Suomen Vesi on osa Uudenkaupungin kaupungin omistama liikelaitos, joka tuottaa jäteveden viemäröintiin liittyviä palveluita Uudenkaupungin ja Laitilan kaupungeille. 

Vaski-kirjastojen yhteistoiminta 

Uusikapunki on osa Varsinais-Suomen yleisten kirjastojen yhteistä Vaski-palvelujärjestelmää. Vaski-kirjastot tuottavat kirjastopalveluita säätelevän lain mukaisia palveluja asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. 

Vakka-Suomen musiikkiopiston ylläpito 

Vakka-Suomen musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta Uudenkaupungin ja Laitilan kaupunkien, sekä Kustavin, Taivassalon, Pyhärannan ja Vehmaan kuntien alueella. 

Turun työllisyysalueen yhteistoimintasopimus