Kuntalain mukaan kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Kuntalaisaloite on lähivaikuttamisen keino, jolla voit tuoda äänesi kuuluviin. Jokaisella uusikaupunkilaisella on oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteiden tulee käsitellä yhteisiä asioita, joten aloitteena ei voi tehdä esimerkiksi tiedusteluja tai henkilökohtaisia hakemuksia ja anomuksia.

Myös alle 18-vuotias voi tehdä kuntalaisaloitteen.

Kuntalaisaloitteen käsittelee se toimielin tai viranhaltija, jonka tehtäviin asia kuuluu. Jos aloitteen tekee vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kuntalaisista, on se käsiteltävä valtuustossa kuuden kuukauden kuluessa, mikäli asia kuuluu valtuuston toimivaltaan.

Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen perusteella tehdyt toimenpiteet.

Miten teen kuntalaisaloitteen?

Voit toimittaa kuntalaisaloitteen sähköisesti, kirjeitse tai henkilökohtaisesti.

Sähköisesti voit laatia ja toimittaa aloitteen kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa. 

Voit myös toimittaa kirjallisen aloitteen:

  • henkilökohtaisesti Uudenkaupungin kaupungin kirjaamoon, os. Mörnenkatu 2 , 4. krs, tai palvelupiste Passariin, os. Rauhankatu 10
  • kirjeitse, os. PL 20 23501 Uusikaupunki
  • tai sähköpostilla kirjaamo@uusikaupunki.fi.

Aloite voi olla vapaamuotoinen, mutta selkeä, hyvin laadittu ja perusteltu aloite on helpompi käsitellä ja sen toteuttamismahdollisuuksia on helpompi arvioida. Muista merkitä aloitteeseen myös yhteystietosi.