Lokalahden Kankareenhaan keto

Kohdetyyppi
Muut viheralueet
Kankareenhaan kedon opaskyltti
Osoite

Ahjolantie 16
23450 Lokalahti
Suomi

Saapuminen
Polku haarautuu Ahjolantiestä. Auton voi jättää esimerkiksi Lokalahden kirkon P-alueelle.
Esteettömyys
Kankareenhaan kedon läpi kulkee pieni polku. Polku on kapea ja nurmipohjainen, mutta melko helppokulkuinen.

Kankareenhaan keto on valtakunnallisesti merkittävä ketoalue ja osa Vakka-Suomen kedot Natura-aluetta. Kankareenhaan kedolla kukkii kesäisin mm. rauhoitettu ja uhanalainen laukkaneilikka sekä muita arvokkaita lajeja. Laukkaneilikka on myös Lokalahden nimikkokasvi.

Kankareenhaan kedolla on monipuolinen kasvi- ja hyönteislajisto. Laidunnuksen loputtua ketoa uhkaa umpeen kasvaminen. Rehevöitymisen estämiseksi ketoa mm. niitetään ja pensaskerrosta raivataan. Kunnostuksella pyritään parantamaan uhanalaisten ja arvokkaiden kasvien elinolosuhteita. Kunnostus lisää myös alueen virkistyskäyttöä. Alueen läpi kulkee polku ja metsäalue kedon vieressä toimii päiväkoti Lokki Joonatanin lähimetsänä.

Kankareenhaan kedon kunnostukset olivat osa laajempaa ympäristöministeriön rahoittamaa Varsinais-Suomen Helmikunnat -hanketta, jossa 7 kunnan alueella kunnostettiin erityyppisiä luontokohteita. Hanketta koordinoi Valonia.