Tällä sivulla

Katujen kunnossapitoon kuuluvat ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Talvikunnossapitoa ohjaa erillinen katuluokitus, jossa ajoradat on jaettu kolmeen ja kevyen liikenteen väylät kahteen kunnossapitoluokkaan.

Lisäksi katujen kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuudesta kunnan ja kiinteistön haltijan välillä on säädetty laissa.

Ajoratojen kunnossapitoluokitus

Kunnan ylläpitämät ajoradat on sijoitettu kolmeen eri kunnossapitotasoluokkaan. Luokka määrittää millaisella tavoitetasolla ja aikataululla ko. ajorata huolletaan.

Lumen auraus ajoradoilta

Tavoitteellinen kunnossapitotaso (luokka 1-3 ja tavoite):

 1. Kuivaa irtolunta keskimäärin < 4 cm
 2. Kuivaa irtolunta keskimäärin < 6 cm
 3. Kuivaa irtolunta keskimäärin < 8 cm

Pyhäpäivinä kp-luokan I-väylät voidaan hoitaa kp-luokan II mukaisesti.

Ajoitus (luokka ja tavoite):

 1. Mahdollisimman pian laatustandardin alituttua tai riittävän ajoissa, jotta katu on kunnossa ennen liikenteen huipputunteja. Jatkuvan lumisateen aikana pidetään liikennöitävässä kunnossa.
 2. Laatustandardin alituttua, yleensä lumisateen päätyttyä. Jos lumisade jatkuu pitkään, aurataan myös lumisateen   aikana laatustandardin alituttua.
 3. Laatustandardin alituttua, yleensä viimeistään lumisadetta seuraavana päivänä. 

Sohjon poistaminen ajoradoilta

Tämä standardi koskee märän lumen ja myös tien pintaan iskostuneen lumi- ja jääpolanteen poistamista sen pehmennyttyä sään lämmetessä.

Tavoitteellinen kunnossapitotaso (luokka 1-3 ja tavoite):

 1. Sohjoa keskimäärin < 3 cm
 2. Sohjoa keskimäärin < 5 cm
 3. Sohjoa keskimäärin < 7 cm

Ajoitus (luokka ja tavoite):

 1. Mahdollisimman pian tavoitetason alittumisen jälkeen tai riittävän ajoissa, jotta katu on kunnossa ennen liikenteen huipputunteja.
 2. Katu pyritään tavoitetason alituttua puhdistamaan päivän kuluessa.
 3. Yleensä sen vuoden kuluessa, jona tavoitetaso alittui.

Kevyen liikenteen väylien kunnossapitoluokitus

Kunnan ylläpitämät kevyen liikenteen väylät on jaettu kahteen kunnossapitoluokkaan. Luokka määrittää millaisella tavoitetasolla ja missä aikataulussa väylä huolletaan.

Lumen auraus kevyen liikenteen väyliltä

Tavoitteellinen kunnossapitotaso (luokka 1-2 ja tavoitetaso):

 1. Kuivaa irtolunta keskimäärin < 3 cm
 2. Kuivaa irtolunta keskimäärin < 5 cm

Pyhäpäivinä kp-luokan I väylät voidaan hoitaa kp-luokan II mukaisesti.

Ajoitus (luokka 1-2 ja tavoitetaso):

 1. Mahdollisimman pian tavoitetason alituttua tai riittävän ajoissa ennen liikenteen huipputunteja.
 2. Tavoitetason alituttua, yleensä seuraavana päivänä. Pitkään jatkuvan lumisateen aikana on pidettävä avoinna riittävän leveä kulkutie.

Sohjon poistaminen kevyen liikenteen väyliltä

Tämä standardi koskee märän lumen ja myös tien pintaan iskostuneen lumi- ja jääpolanteen poistamista sen pehmennyttyä sään lämmetessä.

Tavoitteellinen kunnossapitotaso (luokka 1-2 ja tavoitetaso):

 1. Sohjoa keskimäärin < 2 cm
 2. Sohjoa keskimäärin < 4 cm

Ajoitus (luokka 1-2 ja tavoitetaso):

 1. Mahdollisimman pian tavoitetason alituttua tai riittävän ajoissa ennen liikenteen huipputunteja.
 2. Tavoitetason alituttua päivän kuluessa.