Lietteiden vastaanotto ja hinnat

Kunnan jätehuoltovastuulla olevien saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanotto ja käsittely Häpönniemen puhdistamolla

Jätelain mukaan kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvat lietteet

Uusikaupunki
Uusikaupunki on liittynyt osaksi Lounais-Suomen jätehuoltoa. Uudenkaupungin asukkaat sopivat toistaiseksi umpi- ja sakokaivojen tyhjennyksestä valitsemansa yrittäjän kanssa. Kuljetusyrittäjä laskuttaa asiakastaan kuljetuspalvelusta oman hinnastonsa mukaisesti ja käsittelyn Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päättämän käsittelytaksan mukaisesti. Tarjous kannattaa pyytää useammalta kuljetusyritykseltä.

  1. Vakka-Suomen Vesi laskuttaa hinnastonsa mukaisesti lietteen käsittelystä Lounais-Suomen jätehuoltoa.
  2. Lounais-Suomen jätehuolto puolestaan laskuttaa kuljetusyrittäjää Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päättämän taksan mukaisesti.
  3. Kuljetusyrittäjä puolestaan laskuttaa asiakasta oman hinnastonsa mukaisesti kuljetuksen osalta ja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan taksan mukaisesti käsittelyn osalta. 

Linkki Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n taksoihin aukeaa uuteen ikkunaan.

Voit tutustua Lounais-Suomen Jätehuolto Oy;n usein kysyttyihin kysymyksiin Usein kysyttyä - Lounais-Suomen Jätehuolto Oy – LSJH linkki aukeaa uuteen ikkunaan.
 
Ympäristökuntien asukkaat
Lounais-Suomen jätehuoltoon kuulumattomien kuntien asukkaat tilaavat umpi- ja sakokaivolietteiden tyhjennyksen valitsemaltaan yrittäjältä. Kuljetusyrittäjä laskuttaa asiakastaan kuljetuspalvelusta oman hinnastonsa mukaisesti ja käsittelystä Vakka-Suomen Veden lietteenkäsittelyhintojen mukaisesti . Tarjous kannattaa pyytää useammalta kuljetusyritykseltä.

 Sako- ja umpikaivolietteenkäsittelyn hinnat 1.1.2023 euroa/m³ (alv 0%/alv 24%) ovat:
- umpikaivoliete (8,027 €/9,95 €)
- sakokaivoliete (12,230 €/15,17 €)
- sekakuormat (9,487 €/11,76 €),

Puhdistamo- ja teollisuuslietteet
Vakka-Suomen Vesi laskuttaa puhdistamo- ja teollisuuslietteet asiakkaalta lietteenkäsittelyhinnaston mukaisesti. Näiden lietteiden toimittamisesta on sovittava erikseen.
Yhteyshenkilö: vastaava puhdistamonhoitaja Matti Piiroinen 050 526 6613

Lietteenkäsittelyn hinnat 1.1.2023 euroa/m³ (alv 0%/alv 24%) ovat:
- puhdistamoliete (18,345 €/22,75 €)
- teollisuusliete (18,345 €/22,75 €)

Yritykset
Veloitetaan Vakka-Suomen Veden lietteenkäsittelyhinnaston mukaisesti

Lietteenkäsittelyn hinnat 1.1.2023 euroa/m³ (alv 0%/alv 24%) ovat:

- umpikaivoliete (8,027 €/9,95 €)
- sakokaivoliete (12,230 €/15,17 €)
- sekakuormat (9,487 €/11,76 €),
- puhdistamoliete (18,345 €/22,75 €)
- teollisuusliete (18,345 €/22,75 €)