Tällä sivulla

Lounais-Suomen Jätehuolto, LSJH, on 18 kunnan omistama yhtiö. LSJH huolehtii Uudenkaupungin asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta.

Lounais-Suomen Jätehuollon sivuilta lyödät kattavasti tietoa jätteiden käsittelystä, kierrätyksestä ja mm. kompostoinnista. Vuorokauden ympäri avoinna olevassa sähköisessä asiointipalvelussa voit tarkistaa ja tehdä muutoksia kiinteistösi jätepalveluihin joustavasti silloin, kun se sinulle parhaiten sopii.  LSJH:n Uusikaupunki -sivulla on Uudenkaupungin jätehuoltoa koskevaa tietoa mm. jäteastioiden tyhjennyksestä, kimppa-astioista sekä aluekeräyspisteitä saarikiinteistöille.

Ota yhteyttä jätehuoltoon, kun sinulla on kysyttävää:

 • vakituisen tai vapaa-ajan asunnon jätteenkeräyksestä
 • lietteenkeräyksestä
 • perusmaksusta tai muusta meiltä tulleesta laskusta
 • kierrätyspisteistä
 • lajittelusta ja jätteiden vastaanottopaikoista
 • neuvontatilaisuuksista

Pikalinkkejä suosituille sivuille

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta hoitaa 18 kunnan jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät. Lautakunta päättää mm. jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta ja seuraa jätehuollon järjestämistä alueellaan.

Ota yhteyttä Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaan, kun haluat:

 • hakea muutosta jätemaksuun
 • hakea poikkeamista jätehuoltomääräyksistä
 • ilmoittaa kimppa-astiasta eli naapureiden kanssa yhteisestä jäteastiasta sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen alueella
 • keskeyttää jätteenkuljetuksen yli puoleksi vuodeksi
 • keskeyttää lietteenkuljetuksen määräajaksi
 • hyödyntää jätevesilietteitä maataloudessa tai kompostoida lietteitä kiinteistöllä
 • ilmoittaa biojätteen kompostoinnista
Mihin tahoon otan yhteyttä eri jätehuoltoon liittyvissä tilanteissa

Jätehuollon taksat, maksut ja määräykset

Jätteenkuljettajalle maksettavien tyhjennysmaksujen lisäksi Uudessakaupungissa kerätään jätehuollon perusmaksua. LSJH laskuttaa vuosittain jätehuollon perusmaksun kaikilta vakituisesti asutuilta asunnoilta sekä käyttökelpoisilta vapaa-ajan asunnoilta. 

Kuljetusyrittäjien laskuttamat tyhjennyshinnat perustuvat jätteen käsittelymaksun osalta taksaan.

Jätehuoltomääräyksissä on lainsäädäntöä tarkempia määräyksiä jätehuollon järjestämisestä paikallisesti. Uudet jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.7.2023.

Taksasta ja jätehuoltomääräyksistä päättää Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta.

Jätteen vastaanottopaikat jätteenkuljettajille