Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

Vanhempien eAsiointi portaalissa ilmoitetaan lapsen hoitoajat.

Hoitoajat on ilmoitettava aina viikkoa aikaisemmin, mutta kuitenkin perjantaihin klo 24.00 mennessä, jolloin tuntien varausohjelma lukkiutuu.

Tämän jälkeen muutokset ja varaukset pitää ilmoittaa lapsen päiväkotiin/hoitopaikkaan.

Laskutus tapahtuu hoitosopimuksen perusteella. Hoitosopimusmuutoksista tulee ilmoittaa vähintään viikkoa ennen seuraavan kalenterikuukauden alkua. 

Mikäli toteutuneet tunnit ylittyvät, laskutetaan käytettyjen tuntien mukaisen seuraavan korkeamman maksuluokan mukaan.