Hiunjärven ympäristö on Uudenkaupungin suosituin ulkoilualue. Uudenkaupungin keskustaajaman pohjoisosaan sijoittuvalla alueella on luontopolku, laavu ja lintutorni. Alue on myös suosittu maastopyöräilijöiden ja polkujuoksijoiden keskuudessa. 

Hiunjärvi  on sijainnistaan huolimatta säilynyt rauhallisena ja rakentamattomana. Järvi on pinta-alaltaan n. 12 ha, josta noin kolmannes on umpeenkasvavaa rantaluhtaa. Hiunjärvi on maakunnallisesti merkittävä lintujärvi, jolla pesii alueen kokoon nähden varsin monipuolinen linnusto. Sijaintinsa vuoksi järveä on hyödynnetty opetus- ja virkistyskäytössä.

Muita lähialueen kohteita