Granranta ja Kivi-Lassilan ranta-asemakaava

Granranta ja Kivi-Lassilan ranta-asemakaava
895-431-20 ja -78 kiinteistöjen ranta-asemakaava

Granranta ja Kivi-Lassila -kartta kaavoitettavasta alueesta

ILMOITUS RANTA-ASEMAKAAVAN JA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOSTEN VOIMAANTULOSTA

Kaupunginvaltuuston 6.2.2023 hyväksymät seuraavat kaavat tulevat voimaan:

 

Granranta ja Kivi-Lassilan ranta-asemakaava § 3

Vähä-Ytterin ranta-asemakaavan muutos § 4

Heikkalanpään ranta-asemakaavan muutos 2 § 5

 

Uudessakaupungissa 30.3.2023

Kaupunginhallitus

Kaavan tunnus

895 43124

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 14.4.2022
  • ​Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14.4-16.5.2022
  • Luonnos nähtävillä 14.4-16.5.2022
  • Ehdotus nähtävillä  13.10-14.11.2022
  • Hyväksyminen 6.2.2023
  • Voimaantulokuulutus  30.3.2023

Kuvaus kaavasta

Ranta-asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa alue AO-1 korttelialueeksi (erillispientalojen korttelialue) ja osoittaa alueelta kaksi rakennuspaikkaa. Kaavoitettavan alueen koko on noin 3,5 ha. Alue osoitetaan AO-1-korttelialueeksi (erillispientalojen korttelialue) ja M-alueeksi (maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi).Ranta-asemakaavan laadinnasta vastaa Thomas Hagström, Arkkitehtuuritoimisto Thomas Hagström.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset