Tällä sivulla

Uudessakaupungissa maksutonta esiopetusta kuusivuotiaalle lapselle järjestetään päiväkodeissa. Esiopetusta järjestetään kaikissa Uudenkaupungin päiväkodeissa, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi. 

Esiopetuksen tarkoitus

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa hänen myönteistä minäkuvaansa. Työskentely esiopetuksessa perustuu leikinomaiseen, lapsen kehitystasosta lähtevään toimintaan. Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa. 

Esiopetuksessa noudatetaan omaa esiopetussuunnitelmaa, joka pohjautuu valtakunnallisiin perusteisiin. Yksittäisten taitojen sijaan tärkeänä pidetään lapsen yleisten oppimisvalmiuksien kehittymistä. Lapsi oppii toimiessaan ja leikkiessään yhdessä toisten lasten kanssa.

Esiopetuksen aikataulut

Esiopetus toteutetaan 2024-2025 lukuvuonna 8.8.2024-31.5.2025 ja lukukausien aikana pääsääntöisesti noudatetaan koulujen loma-aikoja. Esiopetuspäivän pituus on noin neljä tuntia, vähintään 700 tuntia vuodessa.

Esiopetusta ei järjestetä koulujen loma-aikoina:

  • syysloma 14. - 20.10.2024 (viikko 42)
  • joululoma 21.12.2024 - 6.1.2025
  • talviloma 17.2. - 23.2.2025 (viikko 8)

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Lapset osallistuvat vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista esiopetukseen. 8.8.2024 aloittavat esiopetuksen vuonna 2018 syntyneet lapset. Vuonna 2018 syntyneiden lasten huoltajille, joilla on väestötietojen mukainen kotipaikka Uusikaupunki, lähetetään kirje, jossa tiedotetaan ilmoittautumisesta. Lasten huoltajia pyydetään ilmoittamaan lapsensa esiopetukseen viikolla 7 eli 12.-18.2.2024.

Varhaiskasvatukseen (esiopetus ja varhaiskasvatus) haetaan sähköisellä hakemuksella. Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä palvelua, varhaiskasvatuspaikkahakemuksen voi hakea lähimmästä päiväkodista tai varhaiskasvatuspalveluista virastotalolta tai tulostaa Lomakkeet-sivulta

Myös jo tällä hetkellä päiväkodeissa olevien 2018 syntyneiden, on täytettävä sekä esiopetuksen ilmoittautumislomake että varhaiskasvatushakemus. Esiopetukseen hakiessa valitse toiveeksi lapsen tulevaa koulua lähinnä oleva päiväkoti.

Päätökset lasten esiopetus/ varhaiskasvatuspaikoista tehdään 30.4.2024 mennessä.

Esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus

Esiopetuksen lisäksi tarvittavaa varhaiskasvatusta tulee hakea erikseen. Varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa kuin lapsen esiopetuskin. Varhaiskasvatuspaikan myöntämisen edellytyksenä on, että lapsen varhaiskasvatustarve johtuu vanhempien työssäkäynnistä, kokopäiväisestä opiskelusta tai se on tarpeen lapsen tuen, kehityksen tai perheen olosuhteiden takia. Varhaiskasvatuksesta peritään maksu.

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakemuksella. Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä palvelua, varhaiskasvatuspaikkahakemuksen voi hakea lähimmästä päiväkodista tai varhaiskasvatuspalveluista virastotalolta tai tulostaa Lomakkeet -sivulta. 

Maksuton esiopetuskuljetus

Tarvittaessa, matkan ollessa yli 3 km, järjestetään maksuton kuljetus lähimpään esiopetuksen järjestämispaikkaan ja takaisin. Kuljetus tapahtuu pääsääntöisesti bussikuljetuksella. Hakemuksen voi tulostaa Lomakkeet -sivulta. Hakemus toimitetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen toimistosihteerille  (Tuula Damberg), Mörnenkatu 2, 23500 Uusikaupunki.