Tällä sivulla

Elinkeinopalvelujen käynnissä olevia hankkeita

 

Ilmasto-ohjelmat Uuteenkaupunkiin ja Laitilaan -hanke

Uusikaupunki ja Laitila ovat HINKU-kuntia (Uusikaupunki 2009, Laitila 2013 alkaen) ja niitä yhdistää yhteinen päästötavoite vuoteen 2030 mennessä (jäsenten tavoitteena 80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta). Hinku-toimia on toteutettu ja lupaavia tuloksia on päästövähennyksissä saavutettu. Molemmat kaupungit ovat solmineet KETS-sopimukset.

Hankeaika: 1.4.2024 - 30.4.2025
Rahoitus: Ympäristöministeriö, Uudenkaupungin ja Laitilan kaupungit.
Yhteyshenkilö: Ukipolis, projektipäällikkö Jaana Suksi, puh. 044 773 2214
Lisätietoa Ukipolis Oy:n verkkosivuilla

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittäminen-hanke

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke Varsinais-Suomessa tarjoaa monikielistä ohjausta ja neuvontaa matalalla kynnyksellä. Palvelupisteet sijaitsevat Turussa, Raisiossa, Salossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Työ- ja elinkeinoministeriö on rahoittanut maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämistä Varsinais-Suomessa vuodesta 2020 alkaen.

Hankkeen tavoitteena on:
Vakiinnuttaa alueellinen verkostoyhteistyö, jolla voidaan tavoittaa alueella jo asuva ja sinne uutena muuttava vieraskielinen väestö.
Juurruttaa palvelu oikea-aikaiseksi ja tehokkaaksi palvellen asiakkaita. Palvelussa ohjataan ja neuvotaan yhteistyössä viranomaispalveluiden ja muiden toimijoiden kesken sekä kunnallisesti että alueellisesti.
Vakiinnuttaa ohjaus ja neuvonta laaja-alaisesti osaksi alueen yritysten ja muiden työmarkkinoiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Hankeaika: Käynnissä
Rahoitus: Työ- ja elinkeinoministeriö, Uusikaupunki
Yhteyshenkilö: Ukipolis, Ilkka Vuonola, puh. 044 773 2211
Lisätietoja: Ukipolis Oy:n verkkosivuilla

ÄRM Koordinaatiohanke

Koordinaatiohankkeen tehtävänä on varmistaa Vakka-Suomen ja lähialueen äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman toimeenpano ja yhteistyön eteneminen toimintasuunnitelman mukaisesti.

Erityispainopisteenä ovat vuosien 2024 ja 2025 aikana käynnistyvien ÄRM- ja muiden hankkeiden sekä käynnissä olevien hankkeiden tehokas hyödyntäminen. Tämän toimenpiteen avulla seurataan ÄRM-hankkeiden tavoitteita, toimenpiteitä ja saavutettavia tuloksia.

Hankeaika: 1.12.2023 - 31.12.2025
Rahoitus: Varsinais-Suomen liitto (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen - AKKE), kuntaosuudesta vastaavat alueen kunnat.
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Katariina Torvinen, puh. 040 513 6892
Lisätietoja: Ukipolis Oy:n verkkosivuilla