Tällä sivulla

Ehkäisevä päihdetyö (EPT) keskittyy ehkäisemään ja vähentämään päihteiden käytön aiheuttamia haittoja niin päihteiden käyttäjille, heidän läheisilleen kuin yhteiskunnalle. Työn tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä päihteiden käytöstä sekä edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista päihteisiin liittyvissä asioissa. 

Ehkäisevä päihdetyö kattaa alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisyn. 

Ehkäisevä päihdetyö on kuntien lakisääteistä toimintaa. Valtakunnallisella tasolla toimintaa koordinoi ja ohjaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. 

Toiminta Uudessakaupungissa

Ehkäisevä päihdetyö on osa Uudenkaupungin hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Uudessakaupungissa toimii EPT-työryhmä, joka koostuu mm. nuorisotoimen, liikuntatoimen, varhaiskasvatuksen, seurakunnan ja perhekeskuksen edustajista. EPT- työryhmä seuraa ajantasaista tietoa päihteisiin liittyen ja edistää päihteettömyyttä tukevia toimia. Ehkäisevää päihdetyötä ohjaa  kaupungin ehkäisevän päihdetyön toimenpidesuunnitelma. 

Tietoa ja tukea 

Seuraavat toimijat tarjoavat tietoa päihdetyöstä sekä tukea ja neuvoja omaan tilanteeseen. 

Päihdepalveluja Varsinais-Suomen alueella järjestää hyvinvointialue Varha

Varhan kokoama tietopaketti päihteistä ja avun hakemisesta, kun päihteiden käytöstä herää huoli

Uudessakaupungissa toimivia päihteettömyyttä tukevia järjestöjä

Uudenkaupungin A-kilta

Päihteetöntä, vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja monimuotoisesti toteutettavaa vertaistukitoimintaa päihdeongelmaisille, päihdetoipujille sekä heidän läheisilleen.

A-kiltapaikkakunnat | A-kiltojen liitto ry

Al-Anon-ryhmä Uudessakaupungissa

Al-Anon-ryhmät tarjoavat vertaistukea alkoholiongelmaisten läheisille.

Ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 19 osoitteessa Jalavatie 12, Uusikaupunki.

Al-Anon Varsinais-Suomen ryhmät | Al-Anon

AA-ryhmä Uudessakaupungissa

Nimettömät alkoholistit on ryhmä, jonka tavoitteena on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius.

Ryhmä kokoontuu maanantaisin ja perjantaisin klo 19 osoitteessa Jalavatie 12, Uusikaupunki.

AA-ryhmät - AA-Nimettömät alkoholistit

NA-ryhmä Uudessakaupungissa

Nimettömät narkomaanit on vertaistuellinen ryhmä, jonka yhteisenä tavoitteena on lopettaa huumeiden käyttäminen.

Ryhmä kokoontuu torstaisin klo 19 osoitteessa Jalavatie 12 Uusikaupunki.

NA Selvä Elämä Uusikaupunki – NA | Nimettömät Narkomaanit (nasuomi.org)

Varsinais-Suomen Sininauha ry

Ryhmätoimintaa mm. päihteiden käyttäjien läheisille.

Varsinais-Suomen sininauha ry

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami

Uudessakaupungissa on mahdollista saada ajanvarauksella keskustelutukea psyykkisesti oireilevien, sairastuneiden ja päihderiippuvaisten omaisille ja läheisille. Nettiajanvaraus tai soittamalla Elina Karisalmi (omaistyön koordinaattori), puh.  044 7930 587.

Keskustelutuki - Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry (vsfinfami.fi)