Konsti-hankkeen logo.

Konsti-hanke ja Oppimisen tuen käsikirja

Uusikaupunki on mukana yhdeksän varsinaissuomalaisen kunnan Konsti-hankkeessa. Hanke alkoi vuoden 2021 alussa ja kestää näillä näkymin ainakin vuoden 2022 loppuun. Itse hyppäsin mukaan viime elokuussa, jolloin aloitin työt erityisopetuksen koordinaattorina ja sitä myötä hankkeen vetäjänä Uudessakaupungissa.

Konstin lähtökohtana on oppimisen kolmiportaisen tuen käytäntöjen selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen niin Uudenkaupungin sisällä kuin kaikissa hankekunnissa. Koordinaattorina vastaan siitä, että oppimisen tuen järjestelyt olisivat kaikissa kouluissa samansuuntaisia ja että tarvittavat tukitoimet seuraisivat oppilasta aina esiopetuksesta toiselle asteelle. Toimin pedagogisena tukena ja apuna opettajille ja muulle henkilökunnalle.

Yksi iso tehtävämme on koostaa hankekuntien yhteinen Tuen käsikirja, joka palvelee sekä kouluja että koteja. Ajatuksena on luoda nettisivusto, josta löytyy mahdollisimman selkeä ohjeistus oppimisen tukeen liittyvissä asioissa. Käsikirjan runko alkaa olla jo valmis. Se vaatii kuitenkin vielä hiomista ja kuntakohtaisia täydennyksiä. Tavoitteena on, että käsikirja otetaan kaikissa hankekunnissa käyttöön seuraavan lukuvuoden alusta eli elokuussa 2022. Jatkossa käsikirjaa päivitetään myös vuosittain.
 
Päivi Kemppainen
Erityisopetuksen koordinaattori