Autotehtaan alue, asemakaavan muutos

8. Kaupunginosan korttelin 30 tontit 14 ja 15 ja osa kiinteistöstä 895-450-2-4

Autotehtaan alue -ilmakuva

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.10.2023 hyväksynyt asemakaavan muutoksen tonteilla 895-8-30-14 ja 15. Asemakaavan muutoksella muodostuu 8 kaupunginosan korttelin 30 tontti 17 ja liikennealuetta (LT). Samalla kaupunginhallitus on hyväksynyt korttelin 30 tonttia 17 koskevan tonttijaon (§267).

Kaavan tunnus

Ak 0847

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 7.9.2023
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 7.9-25.9.2023
  • Kaavaluonnos -
  • Kaavaehdotus 7.9-25.9.2023
  • Hyväksyminen 9.10.2023
  • Voimaantulokuulutus 2.11.2023

Kuvaus kaavasta

Asemakaavan muutoksen tavoitteena leventää Raumantien liikennealuetta autotehtaan tontin erkanemiskaistan kohdalta siten, että tien kuivatus pystytään järjestämään kokonaan liikennealueen puolella.

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on n. 69 ha. Asemakaavan muutoksella muodostuu teollisuusaluetta ja liikennealuetta.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset      
  • asiantuntijaviranomaiset