Asemakaavan muuttaminen 11. kaupunginosan korttelissa 62 ja puistoalueella

Ak 1122, kuva kaavoitettavasta alueesta

ILMOITUS ASEMAKAAVAMUUTOKSEN JA TONTTIJAON VOIMAANTULOSTA

Kaupunginhallituksen 19.6.2023 § 179 hyväksymä asemakaavan muuttaminen 11. kaupunginosan korttelissa 62 ja puistoalueella sekä aluetta koskeva tonttijako tulee voimaan.

Uudessakaupungissa 31.8.2023

Kaavan tunnus

Ak 1122

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 13.4.2023
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 13.4-2.5.2023
  • Kaavaluonnos 
  • Kaavaehdotus  nähtävillä 25.5.2023-12.6.2023
  • Hyväksyminen 19.6.2023
  • Voimaantulokuulutus 31.8.2023

Kuvaus kaavasta

Suunnittelualue on rivitalojen korttelialuetta ja puistoaluetta. Kohde sijaitsee Santtion kaupunginosassa noin 1,5 km kaupungin keskustasta pohjoiseen. Suulakujan ja sen ympäristön rakennuskanta on valmistunut pääosin 1980-luvun alkupuolella. Rivitaloalueen pohjoispuolella on puistoalue, joka erottaa Santti-on rivitalokorttelit Saarniston pientaloalueesta.


Alueelle laaditaan kaavamuutos, jossa tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa Suulakuja 7 sijaitsevien rivitalojen jätekatos korttelialueen pohjoispuolelle, Suulakujan päähän.


Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että talo-yhtiöiden nykyiset jätepisteet voidaan siirtää pois pysäköintialueilta, niille erikseen osoitettavaan paikkaan.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

• maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
• seurat ja yhdistykset
• asiantuntijaviranomaiset