Kaupunkisuunnittelu

Asemakaavan muutos Suukarin kalasatama

Suukarin kalasatama kaava-alueen kuva
ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE 5.KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 21, SATAMA-ALUETTA JA AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUETTA SEKÄ PUISTOALUETTA

Ilmoitetaaan asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläolosta. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä 16.6.2022 – 18.7.2022

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös sähköisesti palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10. Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa viimeistään 18.7.2022 sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@uusikaupunki.fi tai osoitteella: Uudenkaupungin kaupunki, Hallinto- ja elinvoimapalvelut, Kirjaamo, PL 20, 23501 Uusikaupunki.
 

Kuvaus kaavasta

Asemakaavoitettava alue sijoittuu Uudenkaupungin Sataman alueelle, Suukarin niemen länsirannalle. Niemen itäinen puoli on varattu pienvenesatamalle ja veneilyyn liittyville palveluille.
 
Asemakaavatyön tavoitteena on mahdollistaa Suukarin kalasataman toiminnan kehittäminen. Kalastus
on tärkeä osa Uudenkaupungin elinkeinorakennetta ja Suukarin kalasatama on yksi Suomen neljästä valtakunnallisesti merkittävästä kalasatamasta. Kalasatamaa käyttävät useat troolarit säännöllisesti,
satamassa on purku– ja lajittelujärjestelmät, lisäksi alueella toimii sekä elintarvike- että teollisuuskalapakastamo sekä muuta kalanjalostustoimintaa. Lisäksi alueen rannikkokalastajat käyttävät aluetta tukikohtanaan.

Osalliset

MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset

Kaavan tunnus 

895 0526

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 10.3.2022
  • ​Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 10.3.-11.4.2022
  • Luonnos nähtävillä 10.3.-11.4.2022
  • Ehdotus nähtävillä 16.6-18.7.2022
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus 

Kaava-asiakirjat

Muistutus kaavaehdotuksesta