Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Pappilankuja 1, Kalanti

Asemakaavamuutos Kalannin Pappilan (204) kaupunginosan korttelissa 140 (Pappilankuja 1)

  Alueen sijainti: Pappilankuja 1, linkki kartalle >

Kuvaus kaavasta:

Tarkastetaan korttelin tontinrajoja ja Katavakujan liittymistä kantatiehen. Käyttötarkoituksen muutos mahdollistaa maaperän puhdistushankkeen alueella.

Asianosaiset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset

  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset

Kaavan tunnus

Ak 20402

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 9.5.2019
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  • Kaavaluonnos
  • Kaavaehdotus
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus