Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Pankkitie 1 ja 3 Kalanti

Pankkitie 1 ja 3 Kalanti, asemakaavan muutos

Alue kuuluu osana Kalannin keskustan alueella keväällä aloitetun 2020 Pankkitie-Pruukintie asemakaavan muutoksen laadintaa.


Kaavan vireilletulo
Asemakaavan muutos tuli  vireille kaavoituskatsauksen yhteydessä ja samalla pidettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 21.9. – 20.10.2017 välisen ajan.

Kuvaus kaavasta
Kohteen sijainti: Pankkitie 3, 23600 Kalanti.
Alueella on voimassa 30.6.1989 vahvistettu asemakaava, jossa alue on määritelty asunto- ja liikerakennusten korttelialueeksi sekä leikkikenttäalueeksi.
Kaavamuutosta on lähdetty suunnittelemaan yksityisen aloitteesta. Suunnittelun lähtökohtana on saada lisää asuintilaa Kalannin ydinkeskustaan.
Kaavamuutoksen myötä mahdollistetaan kerrostalojen rakentaminen alueelle. Uudessa kaavassa alueelle rakennettaisiin vähintään neljäkerroksinen asuinkerrostalo ja
alueen rakennusoikeutta tullaan myös nostamaan.

Kaavan tunnus

Ak 20105

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 21.9.2017
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä kaavoituskatsauksen yhteydessä 21.9. – 20.10.2017
  • Kaavaluonnos
  • Kaavaehdotus
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma