Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Hiu 4

Asemakaavan vireille tulosta ilmoitettiin kaavoituskatsauksen yhteydessä ja samalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 5.4. – 7.5.2018 välisen ajan.
 
Kuvaus kaavasta
Kaavoitettava alue sijaitsee Hiunmetsäntien ja Hiunmetsänkujan pohjoispuolella. Alue rajautuu pohjoisessa Vohdensaarenkallioihin ja idässä Hiunkallioihin. Lännessä aluetta rajaa Hiuntie.
Alueelle suunnitellaan luonnonläheistä pientaloaluetta. Asemakaavatyön yhteydessä tarkastellaan mm. asumisen suhdetta virkistysalueisiin sekä katualueisiin. Työn yhteydessä tutkitaan myös alueelle mahdollisesti sijoittuvien palvelujen tarvetta. Uudenkaupungin kaupunki omistaa suurimman osan alueen maasta.

 
Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
• maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
• seurat ja yhdistykset
• asiantuntijaviranomaiset
 

Kaavan tunnus

Ak 1906

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus kaavoituskatsauksen yhteydessä 5.4.2018
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 5.4. - 7.5.2018.
  • Kaavaluonnos
  • Kaavaehdotus
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaava vireillä

Kaavan laatiminen on meneillään. Vireilläolon aikana kaavoituksen kulkuun on mahdollista osallistua ja vaikuttaa kaavan ratkaisuun. Vireilläolo jatkuu kaavan voimaantuloon saakka.

Kaikesta kaavoituksesta saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771
annakaarina.lamminpaa(at)uusikaupunki.fi
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
leena.arvela-hellen(at)uusikaupunki.fi

Koronatilanteesta johtuen virastotalo Mörne on toistaiseksi suljettu asiakkailta. Henkilökunta palvelee puhelimitse ja sähköpostitse ma-pe klo 9-12 ja 13-15.