Kaupunkisuunnittelu

Asemakaava Autotehtaan alue

Autotehtaan alueen asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 29.4. – 31.5.2021 välisen ajan.
Seuraavaksi kaava tulee nähtäville luonnosvaiheessa.

Kuvaus kaavasta
Kaavamuutos laaditaan kiinteistön 895-8-30-15 alueelle, jolla sijaitsevat Valmet Automotive Oy:n tehdasrakennukset tehdasalueineen.
Kaavoitettava alue rajautuu lännessä Raumantiehen, pohjoisessa Ruonanperäntien asutukseen, idässä metsäalueeseen ja etelässä Autonrakentajantiehen.
Tavoitteena on mahdollistaa tehdasrakennusten laajentuminen Raumantien suuntaan tarkastelemalla rakennusalan muuttamista autotehtaan tontin länsipuolella. Lisäksi tarkastellaan tehdasalueen nykyisiä ja suunniteltuja ajoneuvoliikenteen tarpeita.

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset      
  • asiantuntijaviranomaiset
Karttaan on merkitty alustava kaava-alueen rajaus.

(Sivun yläkuvana on vuoden 2018 viistoilmakuva idästä kuvattuna.)

Kaavan tunnus

Ak 0844

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 29.4.2021
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 29.4. – 31.5.2021
  • Kaavaluonnos
  • Kaavaehdotus
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaava vireillä

Kaavan laatiminen on meneillään. Vireilläolon aikana kaavoituksen kulkuun on mahdollista osallistua ja vaikuttaa kaavan ratkaisuun. Vireilläolo jatkuu kaavan voimaantuloon saakka.

Kaikesta kaavoituksesta saa tietoa kaupungin kaupunkisuunnittelusta:
Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää
puh. 050 370 5771
annakaarina.lamminpaa(at)uusikaupunki.fi
Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén
puh. 050 074 3087
leena.arvela-hellen(at)uusikaupunki.fi

Koronatilanteesta johtuen virastotalo Mörne on toistaiseksi suljettu asiakkailta. Henkilökunta palvelee puhelimitse ja sähköpostitse ma-pe klo 9-12 ja 13-15.