Suomi

Sirppujoen alueelle laadittujen happamuuden torjunta- ja tulvasuojelusuositusten esittelytilaisuus

Ti 12.11.2019

Suosituksia esitellään tiistaina 12.11.2019 Uudessakaupungissa Ammattiopisto Novidan tiloissa, os. Viikaistenkatu 1. Lyhyet tietoiskut pidetään klo 15:00, 16:00 ja 17:00.

Suositukset sisältävät ohjeistusta peltojen vesitalouden hallintaan ja vesiensuojelun toimenpiteisiin. Esillä on myös karttoja, joihin näitä toimenpiteitä suositellaan kohdennettavaksi. Tilaisuudessa saatavan palautteen perusteella suosituksia tarkennetaan ja lopulliset suositukset valmistuvat talven aikana.

Sirppujoen valuma-alueella on etsitty keinoja jokiveden laadun parantamiseksi ja tulvahaittoihin sopeutumiseksi. Joen alajuoksulla tulvavedet nousevat herkästi pelloille, hankaloittavat viljelyä ja huuhtovat ravinteista peltomaata jokiveteen. Alue on lisäksi merkittävin happamien sulfaattimaiden esiintymisalue Lounais-Suomessa. Uhkana on ojavesien happamoituminen, mikä voi aiheuttaa raskasmetallien huuhtoutumista ja pahimmillaan kalakuolemia.

Tilaisuus on tarkoitettu viljelijöille ja muille maatalouden vesitaloudesta kiinnostuneille.


Kahvitarjoilu. Ei ennakkoilmoittautumista, tilaisuus on maksuton.

Tervetuloa!

Suositukset on laadittu Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen –hankkeessa.
ProAgrian hankesivut
Tapahtumapaikka: 
Ammattiopisto Novidan tiloissa Uudessakaupungissa, os. Viikaistenkatu 1.
Tapahtuma liittyy osioon: 

Lisätietoja tapahtumasta:

Antti Kaseva, Turun ammattikorkeakoulu, 040 355 0909 / antti.kaseva@turkuamk.fi ja Kimmo Laine, ProAgria Länsi-Suomi, 050 512 1400 / kimmo.laine@proagria.fi