Suomi
Liikunta

Erityis- ja terveysliikunta

Uudessakaupungissa erityis- ja terveysliikunnan parissa on mahdollisuus harrastaa monenlaista. Sen mahdollistavat Eläkeläisyhdistykset, Kansanterveys-ja vammaisyhdistykset, Vakka-Suomen kansalaisopisto ja kaupungin liikuntatoiminta.

Erityisliikunnalla tarkoitamme sellaisten henkilöiden liikuntaa, joiden on vamman, sairauden tai  muun toimintakyvyn heikkenemisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista.

Itsellesi sopivan ryhmän voit etsiä

Tarjolla on myös paljon eri tasoisia vesiliikuntaryhmiä, ne löydät tästä linkistä.

Uudenkaupungin harrastusmahdollisuuksista v. 2008 jälkeen syntyneille lapsille urheiluseuroissa. Oppaan on koonnut Jenni Suutari osana YAMK- opintojaan. Jos haluat lisätä seurasi harrastusmahdollisuuksia oppaaseen, niin ota yhteyttä liikuntapalveluihin.

Uudenkaupungin liikuntapalvelut myöntää erityisliikunnan toiminta-avustusta seuroille ja yhdistyksille, avustus on tarkoitettu erityisryhmien ryhmäliikunnan kehittämiseen Uudessakaupungissa.

Erityisryhmien liikunnalla (erityisliikunta, soveltava liikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista.

Avustuksen hakeminen

 • Avustusta voidaan hakea pitkin vuotta mm. ohjaajakuluihin, tilavuokriin, ohjaajakoulutuksiin.
 • Avustusta myönnetään tapauskohtaisesti ja niitä maksetaan budjettiin varatun määrärahan mukaisesti viranhaltijan päätöksellä.
 • Avustus myönnetään Uudessakaupungissa tapahtuvaan toimintaan, mutta järjestäjänä voi olla muukin kuin uusikaupunkilainen urheiluseura, vammaisjärjestö tai yhdistys.
 • Toiminnan tulee olla mahdollisuuksien mukaan kaikille avointa toimintaa.
Avustusta haetaan tällä lomakkeella.

Uudenkaupungin liikuntatoimi on tukee pitkäaikaissairaiden ja vammaisten uintimahdollisuuksia myöntämällä erityiuimakortteja uimhalliin. Kortti oikeuttaa uintiin Uudenkaupungin uimahallissa hallin aukioloaikoina sekä osallistumisen erityisryhmien ohjattuihin kuntosali ryhmiin.

Uimakortin hinta aikuisille

45 €/koko kausi
20 €/syyskausi
25 €/kevätkausi

Uimakortin hinta lapsille

25 €/koko kausi
10 €/syyskausi
15 €/kevätkausi

 • korttia anotaan hakulomakkeella, hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä ja toimittaa korttiin liitettävä valokuva
 • avustajan tarve tulee perustella hakemuksen yhteydessä, avustajan tulee olla täysi-ikäinen sekä aina tehtävässään avustajan mukana
 • hakemus liitteineen toimitetaan uimahallin kassalle, kuoreen merkintä erityisuimakortti
 • kortti lunastetaan uimahallin kassalta

Erityisuimakorttia anotaan hakulomakkeella seuraavin perustein:

 • invalidiprosentti 70 tai yli
 • päätös pysyvästä työkyvyttömyyseläkkeestä
 • lasten korotettu vammaistukipäätös

Tässä hakemuslomake.

Ryhmät käynnistyy 4.9.

Maanantai

 • Eläkeläisten vesijumppa klo 15.00 – 15.30
 • Eläkeläisten vesijumppa klo 15.45 – 16.15

Tiistai

 •  Aamuvesijumppa klo 7.00 – 7.30
 •  Kevennetty kuntojumppa klo 15.00 – 16.00 (uimahallin judosali, ilmot. Vakka-Opistoon)
 •  Kevennetty vesijumppa klo 15.30 – 16.00
 •  Erityislasten nuokkariliikkis-kerho klo 16.00 – 18.00

Keskiviikko

 •  Erityiskuntosali klo 10.00 – 11.00
 • Eläkeläisten kuntojumppa 10.00 - 11.00 alk. 13.9. ( uimahallin judosali, vertaisohjaaja Seppo Hartikainen)
 •  Eläkeläisten vesijumppa klo 15.00 – 15.30
 •  Eläkeläisten vesijumppa klo 15.45 – 16.15
 •  Erityislasten uintiryhmä klo 17.30 – 18.30
 •  Syvänaltaan vesijumppa, ohj. Sari-Anna klo 19.15 – 20.00

Torstai

 •  Kevennetty kuntojumppa, Lokalahti klo 11.30 – 12.30
 •  Eläkeläisten kuntosali, sekaryhmä klo 12.00 – 13.00
 •  Eläkeläisten kuntosali naiset klo 13.00 – 14.00
 •  Kalannin kuntoklubi klo 15.00 – 16.00
 •  AllasLavis- vesijumppa klo 18.00 – 18.30
 • Kovatehoinen vesijumppa, syväallas klo 19.00 - 19.45

Perjantai

 • Eläkeläisten vesijumppa, syväallas 14.00 - 14.30