Suomi

Nuorten kuuleminen

Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen Uudessakaupungissa!

Nuorilla tulee olla vaikuttamismahdollisuudet elinympäristöönsä. Nuorten osallistuminen yhteisönsä päätöksiin on yksi tärkeimmistä yhteiskunnallisen kasvatuksen tavoitteista. Uudessakaupungissa nuorille varataan mahdollisuus osallistua paikallista ja seutukunnallista nuorisotyötä ja –politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa.
nuoriso instagram
nuoriso instagram-kuva
nuoriso instagram-kuva