Suomi
Asuminen ja ympäristö
Asuminen ja ympäristö

Valvonta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontatehtäviin kuuluvat mm. ympäristöluvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen valvonta ja säännölliset määräaikaistarkastukset.

Ympäristönsuojelulain mukaan valvontaviranomaisen tulee järjestää valvonta niin, että se on laadukasta, säännöllistä, tehokasta ja perustuu ympäristöriskien arviointiin. Uudenkaupungin ympäristönsuojelun toiminta-alueeseen kuuluvat Uudenkaupungin lisäksi myös Vehmaa, Taivassalo ja Kustavi. Uudenkaupungin ympäristönsuojelun valvonnan piirissä on noin 140 ympäristöluvanvaraista sekä noin 20 maa-ainesluvanvaraista toiminnanharjoittajaa. Tämän lisäksi valvotaan rekisteröityjä toiminnanharjoittajia, ympäristönsuojelulain mukasia ilmoituksia, ympäristönsuojelumääräyksiä ja hoidetaan jätelain valvontatehtäviä sekä hajajätevesien valvontaa.


Roskaaminen

Ympäristöön ei jätelain (646/2011) mukaan saa jättää jätettä, hylättyä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä. Lain mukaan ympäristöön ei myöskään saa päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaan vaaraa tai haittaa. Roskaamiskielto koskee kaikkia alueita, sekä yksityisiä että yleisiä. Roskaajan velvollisuus on siivota roskaamansa alue. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa. Tiedossa olevat roskaajat on mahdollista ilmoittaa myös poliisille. Myös kiinteistön omistaja voi tehdä asiaa koskevan rikosilmoituksen.

Roskaamisilmoitus-sivulla voit täyttää sähköisen roskaamisilmoituksen.
 
Käyntiosoite:
Välskärintie 2 C, 23500 Uusikaupunki
Postiosoite:
PL 20, 23501 Uusikaupunki

Ympäristönsuojelu
vs. ympäristönsuojelupäällikkö Seija Niskala
puh. 044 051 5778
etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi

Ympäristösihteeri Marjo Stark
puh. 044 051 5779
etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi