Suomi
Kulttuuri ja vapaa-aika
Kulttuuri ja vapaa-aika

Nuoriso- ja liikuntatoimen avustukset

Liikuntatoiminnan, nuorisotoiminnan ja raittiustyön tukemiseksi myönnetään uusikaupunkilaisille yhdistyksille vuosittain perusavustusta ja kohdeavustusta. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta myöntää avustukset nuoriso- ja liikuntapalveluiden määrärahoista.

Avustusta voivat hakea

  • urheilu- ja liikuntaseurat, joiden kotipaikka on Uusikaupunki ja joiden toiminnanpäätarkoituksena on liikuntatoiminnan järjestäminen
  • nuorisojärjestöt, joiden kotipaikka on Uusikaupunki ja joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita
  • nuorten vapaat toimintaryhmät, jotka itse järjestävät nuorisotoimintaa uusikaupunkilaisille nuorille, ryhmän jäsenistä tulee olla vähintään 2/3 alle 29-vuotiaita
  • raittiusyhdistykset joiden kotipaikka on Uusikaupunki ja joiden toiminnan päätarkoituksena on raittiustyö

Kukin yhdistys voi saada avustusta joko liikuntatoimintaan, nuorisotoimintaan tai raittiustyöhön. Yhdistyksen toiminnan laatu määräytyy keskusjärjestön mukaan.

Avustusten hakuaika ja maksaminen

Avustusten hakuajat on määritelty avustuskohtaisissa ohjeissa. Lautakunta jättää myöhästyneet anomukset käsittelemättä. Avustusten maksuajat on selvitetty avustuskohtaisissa ohjeissa.

Avustuksen ennakko

Nuoriso- ja liikuntapalvelut voi maksaa hakemuksesta tammi-maaliskuussa ennakkoa perus-avustusta (liikunta/nuoriso/raittius) ja valmentaja-avustusta (liikunta) hakeville yhdistyksille 30 % edellisen vuoden vastaavien avustusten määrästä edellyttäen,

  • että yhdistys on antanut hyväksyttävän selvityksen edellisenä vuonna saamansa avustuksen käytöstä,
  • että yhdistys sitoutuu palauttamaan ennakkoavustuksen, mikäli yhdistyksen oikeus avustuksen saantiin evätään lautakunnan lopullisella päätöksellä

Avustuksen ennakko maksetaan viranhaltijapäätöksenä. Avustuksen ennakkoa haetaan erillisellä lomakkeella.

Selvitys avustuksen käytöstä ja tarkastukset

Avustuksen saaja on velvollinen tekemään selvityksen saamansa avustuksen käytöstä. Ellei avustusta ole käytetty kaupungin avustusohjeiden mukaisesti ja anottuun tarkoitukseen, on avustuksen saaja velvollinen palauttamaan saamansa avustuksen. Avustusten käytön raportointi selviää avustuskohtaisista ohjeista. Avustuksen hakija sitoutuu siihen, että kaupunki on oikeutettu tarkastamaan yhdistyksen tilit ja toiminnan.

Tietojen oikeellisuus

Avustusta hakevien on anomusta tehdessään katsottava tarkoin, mitä tietoja avustuslomakkeessa kysytään. Hakija vastaa, että tiedot ovat oikein.

Avustusasioissa nuoriso- ja liikuntapalvelujen yhteyshenkilöt

Nuoriso- ja raittiustyö nuorisokuraattori
Katriina Rauman
puh. 050 383 5305

Liikuntatoiminta erityis- ja terveysliikunnanohjaaja
Heidi Vuori
puh. 050 552 5432

nuoriso.liikunta@uusikaupunki.fi