Suomi
Talvinen Vuorikatu
Kaupunkisuunnittelu

Kaavoja vireillä / nähtävillä

Kaavan yleistetty kulkukaavio
Tällä sivulla voit tutustua kaupungin ajankohtaisiin kaavahankkeisiin ja niiden käsittelyvaiheisiin.
Sivulla ovat katsottavissa nähtäville asetetut kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, luonnokset sekä ehdotukset.
Kaavahankkeiden nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla (myös internetsivuilla), paikallislehdissä sekä osallisille lähetettävällä kirjeellä.
Nähtävillä oloaikana kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaan liittyvistä asioista.
Tarpeen mukaan pyritään  järjestämään mielipiteiden kuulemista varten myös yleisötilaisuuksia sekä nettikyselyjä.

Nähtävillä olevat kaavat:

1)  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS):

  • Satama - Kainpirtti asemakaavan muutos (nähtävillä 22.2. -  26.3.2018) Kaava-asiakirjat >

2)  Kaavaluonnokset:

(vireilletulo, OAS ja luonnos)
 
  • Aittarannan makasiinien asemakaavan muutos (nähtävillä 22.3. - 23.4.2018) Kaava-asiakirjat >
(vireilletulo, OAS ja luonnos)
 

3)  Kaavaehdotukset:

  • Myllymäen reunalla tontin III-14-1 asemakaavan muutos (nähtävillä 22.3. - 23.4.2018) Kaava-asiakirjat >

Vireillä olevat kaavat:

Kaupunkisuunnittelu ilmoittaa kaavahankkeista myös Facebookissa, käy siis tykkäämässä sivustamme Kaupunkisuunnittelu Uusikaupunki.

Mikäli haluat ilmoituksen sähköpostiisi vireillä olevien yleiskaavojen nähtävilletulosta, voit jättää yhteystietosi postituslistalle kaavailmoituksen - sivulla.

Ajankohtaista