Tällä sivulla

Uudenkaupungin työllisyyspalvelujen tavoitteena on parantaa alueen työllisyystilannetta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Työllisyyspalveluissa tarjotaan työllistymistä tukevaa asiakaspalvelua työllisyyden kuntakokeilun  asiakkaille, työpajatoimintaa ja palkkatukityöllistämistä. Lisäksi yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä KELAn kanssa järjestetään työllistämistä  edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) ja kuntouttavaa työtoimintaa.

Työllisyyden kuntakokeilu

Uudenkaupungin kaupunki on mukana Turun seudun työllisyyden kuntakokeilussa 2021-2024. Kokeilun tavoitteena on työnhakijoille tarjottavien työllistymistä tukevien palvelujen kehittäminen aiempaa yksilöllisempiin palveluihin sekä palveluohjauksen ja palveluihin pääsyn tehostaminen.

Työllisyysohjaajat / Turun seudun työllisyyden kuntakokeilu

Anna palautetta työllisyyspalveluille

Voit antaa palautetta tai kehitysideoita työllisyyspalveluille kaupungin yleisellä palautelomakkeella. 

Palautteita luetaan virka-aikana ja niihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pikaisesti.