Kaupunkisuunnittelu

Yleiskaava Uudenkaupungin keskusta

Uudenkaupungin keskustan osayleiskaavan muutos

Kaavan selvitysten laadinta ja kaavan tarpeiden kartoitus on meneillään. Laadittavana oleva kaava tulee kumoamaan keskeisen alueen osayleiskaavat vuosilta 1983 ja 1994 sekä osittain ranta-alueilla vuodelta 1994 olevaa ns. Uudenkaupungin yleiskaavaa.

Suoritettavat selvitystyöt:

Luontoselvitys

Alueen luontoselvitys on tekeillä ja työ toteutetaan vuoden 2018 aikana. Maastokartoituksesta ja raportoinnista vastaavat vastaavia selvityksiä pitkään tehneet ammattilaiset professori Sakari Hinneri, ympäristöinsinööri Pekka Alho ja luontokartoittaja Lotta Lindholm.
Selvityksen ja kaupungin tavoitteena on saada hyvä yleiskuva koko keskeisen kaupunkialueen luontoarvoista. Selvitysalueen laajuudesta johtuen painotetaan luontoarvojen näkökulmasta arvokkaampia osa-alueita /aluekokonaisuuksia. Työ tehdään yhteistyössä kaupunkisuunnittelun kanssa, alueiden tarkkoja rajauksia työn edetessä tarvittaessa tarkentaen.

Rakennusten inventointi

Suunnitteilla olevalla kaava-alueella on inventoitu rakennetun ympäristön merkittävimpiä kohteita jo 1980-luvulta alkaen, ja aikaisemmat rakennusinventoinnin päivitykset ovat vuosilta 2004 ja 2009.
Nyt meneillään olevan kaavahankkeen yhteydessä inventointeja täytyy päivittää ja täydentää vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Aikaisemmin on keskusta-alueelta inventoitu päärakennuksia, mutta nyt on tarkoitus inventoida myös varastorakennuksia. Ajallisesti kiinnostavia ovat ennen 1960-lukua rakennetut rakennukset.
Rakennusinventointitietojen ylläpidosta vastaa Maakuntamuseo.

Rakennusinventoinnin maastotyöt tehdään vuoden 2018 lopussa
Osana osayleiskaavan laatimista tullaan Uudenkaupungin keskustan alueella suorittamaan rakennusten inventointia ja sen tekee FM Riikka Soisalo yhteistyössä Varsinais-Suomen maakuntamuseon kanssa.
Lokakuun lopusta vuoden loppuun inventoija kiertelee kaupungilla ottaen kuvia ja tehden muistiinpanoja rakennuksista.

Linkki tiedotteeseen >>>


Inventoija FM Riikka Soisalo
riikka.soisalo(at)uusikaupunki.fi   

Kaavan tunnus

895 19

Kaavan vaiheet

  • Kaavan laatiminen on käynnistynyt 2017
  • Lausuntopyynnöt lähetetty 2018
  • Rakennusten inventointityö, maastotyöt syksyn 2018 aikana
  • Yleisötilaisuus
  • Luonnos nähtäville
  • Ehdotus nähtäville
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Alustava kaava-aluerajaus: