Kaupunkisuunnittelu

Yleiskaava ranta-alueiden tarkistamisesta

Ranta-alueiden osayleiskaavan vähäinen tarkistaminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 20.5. – 21.6.2021 välisen ajan.
Seuraavaksi kaava tulee nähtäville luonnosvaiheessa.

 
Kuvaus kaavasta
Uudenkaupungin ranta-alueille 25.8.1994 vahvistettua osayleiskaavaa tarkistetaan kumoamalla kaavan määräys kantatilavuodesta tilojen rakennusoikeuksien laskemisessa koko osayleiskaavan aluetta koskien.

Kaavan määräystä kantatilavuodesta käytettiin kaavan voimaantulon jälkeen hyvin lyhyen aikaa. Kaavoitusta valvovan viranomaisen kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen Uudessakaupungissa ryhdyttiin noudattamaan vuotta 1969 kantatilalaskelman leikkausajankohtana, kuten on käytäntö suurella osalla muitakin Suomen kuntia.
Määräys kantatilavuodesta
aiheuttaa sekaannusta ranta-asemakaavojen laatimisen yhteydessä joten se on tarpeen kumota. Muilta osin kaava säilyy ennallaan.

Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset

Kaavan tunnus

895 20

Kaavan vaiheet

  • Vireilletulokuulutus 20.5.2021
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 20.5. – 21.6.2021
  • Luonnos nähtävillä
  • Ehdotus nähtävillä
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma