Kaupunkisuunnittelu

Yleiskaava Pyhämaan Ketteli

Pyhämaan Kettelin kylän kyläyleiskaava

Tekeillä olevalla Pyhämaan Kettelin kylän yleiskaavalla tarkennetaan ja osin muutetaan voimassaolevaa vuoden 1993 yleiskaavaa. Kaava toteuttaa voimassa olevaa maakuntakaavaa.
Uudenkaupungin strategian mukaan kyläkeskuksia pidetään elinvoimaisina ja niitä edelleen kehitetään. Alueelle suunnitellaan vetovoimaista merellistä asuinaluetta pääasiassa vakituiseen asutukseen.
Kaava-alueella merkittävä maanomistaja on Uudenkaupungin seurakunta, muu suunnittelualue on yksityisessä maanomistuksessa. Kaavaa laaditaan yhteistyössä Uudenkaupungin seurakunnan kanssa.

Kuvaus kaavasta
Suunnittelualue on suuruudeltaan n. 2,8 km² ja sijaitsee maanteitse noin 25 kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustasta. Pyhämaan keskusta on aivan kaava-alueen tuntumassa muutaman kilometrin päässä ja alue rajoittuu idässä ja lännessä mereen. Kaava-alueessa on siten mukana sekä sisämaan kyläaluetta että ranta-alueita.
Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa alueella monipuolinen pientalorakentaminen ja elinkeino- ja yritystoiminnan kehittäminen sen yhteyteen, jotta Pyhämaan alueen elinvoimaisuus voidaan turvata tulevaisuudessa. Koulun ja lähipalvelujen säilyminen ovat tärkeitä vireässä kirkonkylässä. Kaavoituksella tutkitaan lisärakentamismahdollisuudet Pyhäsalmen ja koko Kettelin kylän alueella sopeuttamalla lisärakentaminen arvokkaaseen ja omapiirteiseen maisemaan, suojellen luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä edistäen olemassa olevan rakennuskannan säilymistä.
Tarkoituksena on laatia Kettelin kylän alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukainen oikeusvaikutteinen kyläyleiskaava, joka mahdollistaa rakennuslupien myöntämisen suoraan kaavan perusteella asuinrakennuspaikoille.

Yleinen tiedotustilaisuus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) esittely ja kaavoitushankkeen yleinen tiedotustilaisuus pidettiin Pyhämaan koululla 4.6.2015
Hanketta esittelivät kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén ja arkkitehti Marko Kivistö.

​​Kaavan tunnus

895 17

Kaavan vaiheet

  • Kaavan laatiminen on käynnistynyt  2015
  • Yleisötilaisuus 4.6.2015
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.5. – 4.6.2015
  • Luonnos nähtäville
  • Ehdotus nähtäville
  • Hyväksyminen
  • Voimaantulokuulutus

Suunnittelualueen rajaus.