Suomi

Vuodeosasto, Vehmaa

Vehmaan vuodeosasto kuuluu Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveyskeskukseen.
Osastolla hoidetaan Vehmaan, Taivassalon ja Kustavin asukkaita, mutta myös muiden yhteistoiminta alueen asukkaita (Uusikaupunki, Pyhäranta). 
 
Osasto tarjoaa lyhytaikaista, ympärivuorokautista, kuntouttavaa hoitoa. Osastolla hoidetaan myös virka-ajan ulkopuolisia lyhytkestoisia hoitoja (mm. haavahoidot).
 
Osasto toimii kahdessa kerroksessa, kerrokset 2-3. Potilaspaikkoja on 20. Osastolla hoidetaan pääasiassa erilaisia infektiopotilaita, ortopedistä jatkohoitoa tarvitsevia potilaita, saattohoitopotilaita ja sovitusti lupapaikalle tulevia potilaita. Suurin osa potilaista tulee suoraan päivystyksestä tai erikoissairaanhoidosta. Osastolla toteutetaan myös rauta- ja punasolutiputuksia.  Lääkäri on osastolla arkipäivisin, virka-aikaan. Tarvittaessa virka-ajan ulkopuolellella hoitajat konsultoivat Vakka-Suomen Sairaalan tai TYKS:an päivystystä.
 
15.12.2014 osastollemme on myönnetty SHQS-laaduntunnustus
 
Osaston miehitykseen kuuluu 12 sairaanhoitajaa, 3 lähihoitajaa ja kuntohoitaja.
 
Osaston toimintaa säätelee yhteisesti sovitut arvot
                   . asiakaslähtöisyys
                   . tasavertaisuus
                   . oikeudenmukaisuus
                   . turvallisuus
                   . hoidon jatkuvuus
                   . muutosvalmius
 
Toivomme vierailujen ajoittuvan klo 13.30 – 18.30 välille.

 

Mittarissa näkyy osastolle annettu asiakaspalaute suhdelukuna. Tavoitelukumme on yli 70.
Käyntiosoite: 
Margareetantie 15, 23210 Vehmaa

Puh. (02) 4374 370

Apulaisosastonhoitaja
Niina Virtanen
puh. 044 757 5370

Osastosihteeri 
puh. 044 594 3310

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi
Huomioikaa sähköpostin käytössä, että kaupungilla ei ole käytössä salattua sähköpostia.