Yritysten koronatukien käyttöä varmistetaan puhelinsoitoin – Ukipolis tarjoaa tukea projekteihin

Vakka-Suomen seudun kuuteen kuntaan on saatu Business Finlandin ja ELY-Keskuksen kautta yrityksille suunnattua koronatukea yli 4 miljoonaa euroa.

Uudenkaupungin kaupunki ja Pyhärannan sekä Kustavin kunnat ovat antaneet Ukipolis Oy:lle tehtäväksi varmistaa, että tuki tulee yrityksissä käytettyä ja että mahdolliset haasteet projektien toteuttamisessa tulevat ajoissa esille. Kunnat haluavat varmistaa, että yritysten kehittämistoimenpiteet toteutuvat ja rahapotti käytetään täysimääräisesti. Tukirahan palautuminen sen myöntäjälle on suoraan pois seudun elinvoimasta koronan talousvaikutusten yhä jatkuessa.  

Ukipolis tarjoaa verkostojensa kautta tarvittaessa apua projektien toteutukseen. Ukipoliksen toimitusjohtaja Katariina Torvinen toivoo yrittäjiltä suopeaa vastaanottoa soiton tullessa!