Suomi

Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) haku jatkuu 31.8.2021 asti

Suomi on saanut lisämäärärahoja pk-yritysten kilpailukyvyn tukemiseen. Rahoitushaku, joka avautui 26.2.2021 pk-yrityksille covid-19 pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi jatkuu 31.8.2021 saakka.
 
Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Erityisenä painopisteenä ovat teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut, merkittävältä osaltaan kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset.
 
Tukitaso voi olla kehittämistoimenpiteissä enintään 50 % ja investoinneissa yrityskoosta, tukialueesta ja hankkeen sisällöstä riippuen 10 %-35 % hyväksyttävistä kustannuksista.
 
Rahoitusta voivat saada hankkeet, joilla kehitetään:
  • Vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä
  • Kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden teknologian käyttöönottoa
  • Digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa
  • Liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä
 
Neuvoja ja sparrausta avustushakemusten suhteen antavat ELY-keskusten asiantuntijat, joiden yhteystiedot löytyvät täältä:
http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/ely
 
Paikallisesti neuvonta antaa Ukipolis Oy