Suomi

Ympäristönsuojeluviranomaisen kuulutukset, hakemukset ja päätökset 

Ympäristönsuojeluviranomaisen kuulutukset, hakemukset ja päätökset 2020

Hakija Asia Toiminta Hakemus Vireilletulo/
päätöspv
Käsittelyvaihe
Sora ja kallio Heinonen Oy Päätös meluilmoituksesta Louhinta ja murskaus, Valintie 3   21.1.2020 Päätetty
Päätös (pdf)
Kuulutus(pdf)
Energia- ja KierrätysParkki Oy Päätös ympäristöluvasta Metsäenergiapuu ja jätepuu, Onkakatu   4.2.2020 Päätetty
Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
Länsi-Suomen Maarakennus Oy Päätös meluilmoituksesta Louhinta ja murskaus, Pyrriläntie 229   19.2.2020 Päätetty
Päätös (pdf) 
Kuulutus (pdf)
Sundström Ab Oy Päätös meluilmoituksesta Louhinta ja murskaus, Hangontie   10.3.2020 Päätetty
Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
Vakka-Suomen Maanrakennus Oy Päätös meluilmoituksesta Louhinta ja murskaus, Uudenkaupungin Satama   24.3.2020 Päätetty
Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
Palin Granit Oy/Ahaisten louhimo Ilmoitus maa-aines- ja ympäristöluvan
lupaehdon 9 muutoksesta
Louhinta ja murkaus/kesätyöajan muutos,Taivassalo   31.3.2020  Päätetty
Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
Kustavin Kauris Ry Ympäristölupa Ammunta, Puorenvuoren haulikkorata, Kustavi Hakemus (pdf)
Kuulutus (pdf)
28.4.2020 Päätös (Pdf)
Kuulutus (pdf)
Vehmaan-Lokalahden Reserviupseerikerho r.y.  ja
Vehmaan -Lokalahden Reserviläiset ry
Ilmoitus Vähäinen ammunta, Vehmaa/Vinkkilä   16.6.2020 Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)
Jouni Österman Maa-ainesluvan jatkolupa Hiekanotto,Lepalho/Taivassalo   28.4.2020 Päätetty
Päätös (pdf)

Kuulutus (pdf)
Terrawise Oy Meluilmoitus Louhinta ja murskaus/Rahintie 276, Kustavi Hakemus (pdf) 1.6.2020 Päätös (pdf)
Kuulutus (pdf)