Ympäristönsuojelun avustukset yhdistyksille ja yhteisöille

Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta myöntää vuonna 2022 avustusta ympäristönsuojelua edistävään toimintaan ja hankkeisiin Uudessakaupungissa toimiville yhteisöille ja yhdistyksille. Jaettava summa on yhteensä 5000 euroa.

Huurteinen kasvi
Avustettavaa toimintaa voivat olla esimerkiksi ympäristönsuojeluprojektit ja -kampanjat, tutkimukset, selvitykset ja tiedottamiset sekä luonnonsuojelualueiden ja kulttuurimaisemien hoito, luontopolkujen ylläpito ja vieraslajien torjunta. Avustusta ei myönnetä ruoppauksiin tai niittoihin.

Hakemukset toimitetaan Uudenkaupungin ympäristönsuojeluun 30.4.2022 mennessä sähköpostilla ymparistonsuojelu@uusikaupunki.fi tai postitse PL 20, 23501 Uusikaupunki.

Avustusten myöntämisestä päätetään ympäristö- ja lupalautakunnan kokouksessa 17.5.2022. Avustukset maksetaan elokuussa 2022.

Ympäristönsuojelu | Uusikaupunki.fi