Yksinyrittäjätuki myös eläketuloa saaville yrittäjille

TEM antoi 29.4. uuden ohjeistuksen, jonka mukaan myös eläkkeellä olevat yrittäjät voivat saada yksinyrittäjätukea. Aiemmin tuen kriteereinä oli muun muassa tuen hakijan päätoimisuus, joka määriteltiin vähimmäistulojen lisäksi niin, ettei yksinyrittäjätukea hakevalla ole muita tulonlähteitä, kuten eläke- tai työtuloa. Uuden tulkinnan mukaan eläke on tarkoitettu henkilön itsensä turvaksi, eikä sitä ole tarkoitettu lähtökohtaisesti yrityksen kuluihin. Ministeriön uuden ohjeen mukaan päätoimiseksi yksinyrittäjäksi luettava henkilö voi saada mitä tahansa eläkettä, kunhan hän täyttää tuen muut ehdot.