Suomi

Yhdistysohjelman valmisteluun liittyvä kysely käynnissä

Yhdistyskyselyyn voi vastata vielä sunnuntaihin 12.5. asti - vielä toivotaan yhdistysten vastauksia! Kiitokset tähän mennessä vastanneille!

Kuva yhteistyö, kädet yhdessä

Uuteenkaupunkiin ollaan laatimassa kaupunginhallituksen päätöksellä (8.4.2019, § 138) yhdistysohjelmaa. Osana sen valmistelua suoritetaan yhdistyskysely, jonka tarkoituksena on selvittää niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita yhdistysten ja kaupungin välisessä yhteistyössä on. Samalla kerätään tietoa myös Uudenkaupungin yhdistysten osaamisesta ja kehittämistarpeista.

Kyselyllä pyritään kartoittamaan mm. sitä, millaiseksi nähdään yhdistysten rooli Uudenkaupungin hyvinvoinnin edistäjänä tai millainen kolmannen sektorin rooli voisi olla palvelujen tarjoajana.

Yhdistyskysely toteutetaan yhdistyksille, kaupungin luottamushenkilöille sekä viranhaltijoille kullekin ryhmälle erikseen räätälöitynä. Kyselylinkki on lähetetty asianosaisille sähköpostitse torstaina 25.4. ja siihen pyydetään vastaamaan 10.5. mennessä. Mikäli yhdistykset eivät ole saaneet Uudenkaupungin kaupungin sähköpostia otsikolla Uudenkaupungin kaupungin yhdistyskysely, voi yhteyttä ottaa sähköpostilla kirjaamo@uusikaupunki.fi ja pyytää lähettämään kyselyn linkki yhdistyksen voimassaolevaan sähköpostiin.

Kyselyn toteuttaa Varsinais-Suomen Kylät ry yhdessä Uudenkaupungin kaupungin kanssa.

Lisätietoja kyselystä antaa kyläasiamies Tauno Linkoranta,
tauno.linkoranta@vskylat.fi,
044 - 303 9990.