Kaupunkisuunnittelu

WeSeaChallenge – kilpailun voittajien vierailu Uudessakaupungissa

weseachallenge
WeSeaChallenge -kilpailussa etsittiin ideoita Itämeren tilan parantamiseksi satelliittidataa hyödyntämällä. Uudenkaupungin haasteessa pohdittavana oli merialueelta kerättävän veden laatuun liittyvän tiedon mallintaminen satelliittidataa hyödyntämällä. Keskeisenä tavoitteena oli pohtia myös sitä, miten kerättyä tietoa vesien tilasta voidaan jakaa reaaliaikaisesti kaupunkilaisille.  
 
Vaasan yliopiston tiimin idea parantaa Itämeren tilaa oli käyttää koneoppimista satelliittidatan käsittelemiseen siten, että saadaan luotettavampaa tietoa meren tilasta ja muutoksista, kuten rehevöitymisestä. Voittajatiimi vieraili maanantaina 9.3.2020 kaupungintalolla kertomassa ratkaisustaan. Paikalla esitystä oli kuulemassa virka- ja luottamushenkilöitä. Keskustelu satelliittidatan hyödyntämisestä oli vilkasta ja näkökulmia avartavaa. Molemmin puolin todettiin, että kaikki yhteistyömahdollisuudet kuntakentän ja yliopistotutkijoiden välillä kannattaa käyttää.
 
Uudenkaupungin kaupunki on käynnistämässä hanketta Kasarminlahden ympäristön veden laadun parantamiseksi. Suunnitteilla on myös jakaa hankkeessa tuotettua tietoa satelliittidataa hyödyntävällä sovelluksella.

Kuvassa vasemmalta: Johan Mikola, Akpojoto Siemuri, Nebiyu Girgibo, Kannan Selvan, Atso Vainio, Rasheed Alabi, Antti Kinnunen, Susanna Puottula, Heikki Wala ja Leena Arvela-Hellen.

Copernicus-ohjelma on mahdollistanut satelliittidatan ja paikalla tuotetun tiedon yhdistämisen ja tämän tiedon avoimen käytön. BalticSatApps -hankkeessa, johon liittyen WeSeaChallenge- haastekilpailukin järjestettiin, pyritään lisäämään tietoisuutta satelliittidatan käytön mahdollisuuksista.
https://www.youtube.com/watch?v=MGJss4lDaBo